Капитан I ранг, професор, д.пс.н. Илия Пеев: КНИГА ПРЕДИКАТ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАРОДНАТА ДИПЛОМАЦИЯ

10.07.2021
Снимка 1

Българската общественост подробно беше информирана за проведената на 25 и 26 юни 2021 г. в гр. София Международна конференция „Народната дипломация като фактор за развитие на диалога, разширяване на международните социално-икономически отношения, укрепване на сигурността и стабилизиране на мира на Земята“.

Народната дипломация е феномен на съвременната международна политика, който играе огромна роля за развитието на националната и международната сигурност.

Специфичният термин „народна демокрация” навлезе в речника на политолозите и специалистите по международните отношения сравнително отскоро, от няколко десетилетия, но народната дипломация присъства в международните отношения още от времето на Римската империя.

Народната дипломация още от епохата на Древния свят е играла важна роля в световната политика, нейното влияние не отслабва и през Средните векове и във времето на „Студената война”.

В наши дни функционира Международен координационен съвет „Народна дипломация за мир”, целта на който е да укрепва доверието между народите и правителствата, да развива партньорството, сътрудничеството и добросъседството и укрепване мира на Земята.

Международният координационен съвет „Народната дипломация за мир” е създаден през 2018 година в съответствие с Меморандума за обединяване усилията на организациите и гражданите, работещи в сферата на народната дипломация, подписан от Руската асоциация за международно сътрудничество и Българската федерация за дружба с народите на Русия и ОНД (СНГ).

Народната дипломация представлява комплексно, многостранно явление в съвременния международен живот и включва много аспекти на отношенията между народите, в това число и културни.

На това е посветена и новата книга на почетния гражданин на Варна, доктор по философия Анатолий Викторович Щелкунов, дипломат и писател, който е известен не само на варненци като руснака, който пише книги за България. И това не е случайно.

Като предвестник на Международната конференция за народната дипломация е неговата нова книга „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации.

А. В. Щелкунов „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации. Издателство „ДиректМедиа”. Москва, Берлин. 2020, с. 241. ISBN: 978-5-4499-1205-3. Формат: PDF.

 Книгата съдържа увлекателен разказ за живота и дейността на Александър Викторович Рачински (1826—1877), с името на който е свързано създаването в Москва на Славянски благотворителен комитет, изиграл особено важна роля за освобождението на балканските народи от турско робство през XIX век.

Като руски вице-консул в град Варна, Рачински успява за кратък период от време да помогне за създаването на училище с преподаване на български език, съдейства за организирането на такива училища в друг градове и селища на консулския окръг.

Огромна е неговата заслуга за превеждане на църковното богослужение във Варна на църковнославянски език.

На основата на исторически документи: служебни записки, донесения, писма, спомени и лични публикации, читателите ще могат отчетливо да си представят чертите на характера и стремежите на руския дипломат, който не е бил удостояван с високи рангове и длъжности, но със своето беззаветно служене на родината и руско-българското сътрудничество си спечели заслужен авторитет и българският народ пази добра памет за него.

Фундаменталното изследване е подготвено от автора Анатолий Щелкунов с участието на Станка Димитрова (глава 1), Илия Пеев (глава 11) и Александър Коншин-Рачински (глава 2), потомък на Александър Викторович, Книгата включва нови страници от живота на забележителния дипломат и интелектуалец Александър Викторович Рачински, които позволяват да се възсъздаде сложната  противоречива история на първата неправителствена организация в Русия, целта на която е била дейността, получила в наши дни названието „народна дипломация”.

Съдържание

ПРЕДИСЛОВИЕ. Дипломацията как изкуство на възможното

ГЛАВА 1. Александър Рачински — руски консул, обичащ българите. Станка Димитрова (България)

ГЛАВА 2. При изворите. Александър Коншин-Рачински (Москва)

ГЛАВА 3. Обществено-политическа обстановка в Русия и около Русия в средата на XIX век

ГЛАВА 4. Опълченец

ГЛАВА 5. Славянският въпрос в средата на XIX век

ГЛАВА 6. „Русия се съсредоточава…” — А. М. Горчаков

ГЛАВА 7. Първият руски дипломат във Варна

ГЛАВА 8. Дейността на А. В. Рачински във Вильно

ГЛАВА 9. Послушник в Ниловия манастир

ГЛАВА 10. „Светла личност, горещо обичаща своето отечество”

ГЛАВА 11. Духовната приемственост е неизчерпаема сила (континуитет в историята)

ГЛАВА 12. Континуитета в българо-руските отношения: народно-психологически и културологически аспекти. Капитан I ранг о.р. професор д.п.с. Илия Пеев

 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА:

Анатолий Викторович Щелкунов — руски дипломат, доктор по философия. Роден на 14 ноември 1945 година в Петропавловск, Казахска ССР.

Завършил е Томския държавен университет „Валериан Владимирович Куйбишев” през 1969 година и Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на СССР през 1985 година.

Владее английски, български и немски език. На дипломатическа работа е от 1985 година.

През 1985-1991 г. е първи секретар, съветник в Посолството на СССР в България.

През 1991-1992 г. е слушател в Курсовете за усъвършенстване на ръководни дипломатически кадри към Департамента на Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на СССР.

През 1994-1997 г. е заместник директор на Департамента кадри на МВнР на РФ.

От 31 декември 1997 г. до 13 май 2002 г. е извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация в Туркменистан.

От 2005 г. до 2009 г. е Генерален консул на Русия във Варна.

 

Справка:

 

https://www.directmedia.ru/book_598539_narodnaya_diplomatiya_v_istorii_rossiyskih_nepravitelstvennyih_organizatsiy/

 

 

(BGdiaspora, декември 18th, 2020)

 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.