Владимир Георгиевич Торский: "За книгата на Илия Пеев "На Океана с Любов, Вяра и Надежда"

08.08.2021
Снимка 1

Книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” е за водещата роля на ключовите морски работници в световната икономика и социалния живот на планетата, книга за героизма на смелите мореплаватели и техните семейства.

Автор на книгата е професор д.пс.н. Илия Пеев. Той е издал повече от 300 научни труда, половината от които са посветени на морето, моряците и техните семейства, морската психология, морското образование и възпитание, човешкия фактор в корабоплаването, безопасността и сигурността на корабоплаването, лидерството и екипната работа на море и др.

Трудовете на автора са издадени в България и чужбина на български, английски и руски езици, във вид на монографии, учебници, методики и психологически практикуми, лекционни курсове, психологически тренинги, статии, научни доклади и пр.

В книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” са включени тематически подбрани авторски статии на морска тематика, публикувани през последните години в научни и популярни медийни издания в България и чужбина.

Това е първият научен труд, посветен на обявеното от ООН на 5 декември 2017 година Десетилетие на науките за окена в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.). Главният лозунг на Десетилетието „От Океана, който имаме сега, към Океана, за който мечтаем” звучи като лайтмотив в книгата, която ще помогне да се осъществят тези идеи.

Ключова характеристика на тази книга се явява позитивното въздействие върху обществото, тя внася значителен дял в решаването на двете фундаментални задачи на Десетилетието на науките за Океана:

- Повишаване знанията за океана, неговото състояние и проблемите за всички хора на планетата. Хората трябва да осъзнаят зависимостта на тяхното благосъстояние от тези блага и ресурси, които те получават от океана, и да помагат в решаването на проблемите на океаните и моретата.

- Повишаване търсенето на морската наука в обществото, която през последните години, дори десетилетия, значително се снижи. Само като се изучава океана, се разбира какви изменения настъпват в него, към какви загуби те могат да доведат за всички и всеки, могат да се  приемат мерки за тяхното предотвратяване или отслабване.

Оригинално и необикновено в тази книга е не само нейното съдържание, но и нейната структура, която напомня детската любов към океана и песента, с която те изучават петте океана. По тяхно подобие петте глави в книгата са представени като пет песни за океаните.

Петте океана и предстоящите задачи – ето такива са очакваните резултати от Десетилетието на науките за океана:

- Чист океан;

- Здрав и устойчив океан;

- Предсказуем океан;

- Безопасен океан;

- Океан с устойчива продуктивност;

- Прозрачен и достъпен океан;

Съдържанието на книгата на професор Илия Пеев ще помогне не само да се разберат тези задачи, но и ще даде мотивационна енергия за решаване на всички задачи на Десетилетието на науките за океана (2021-2030).

Знаменателен е и този факт, че първата книга, посветена на Десетилетието на Океана, се появява именно на Черно море и това не е случайно.

а) Черно море е едно от най-красивите и най-богатите морета на нашата планета. Черно море като част от Световния океан, е едно от най-интересните морета както в геологически, така и историко-географски план.

Известно е, че Черно море е част от най-древния океан Тетис, от който се е отделило Сарматско море, след това Понтийско море. След разделянето на последното е възникнало езеро. Получавайки част от водите на Егейско море, то участва във Всемирния потоп (има над 10 версии за потопа в световната митология) и така е станало познатото ни Черно море.

б) Преди тридесет години, през 1990 г. на Черно море се роди красивата идея „Черноморска зона за сътрудничество и благоденствие” и бяха поставени основите на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), - Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC). Символически, това е продължение на традициите от древността:

Старото гръцко название на Черно море е Понт Аксински (гр. Pontos Axeinos, Негостоприемно море). По-късно, след усвояването на бреговете от понтийските колонизатори, Черно море започва да се нарича Понт Евксински (гр. Pontos Euxinos, Гостоприемно море).

Наш дълг е да съхраним Черно море като Гостоприемно море и професор Илия Пеев в своята книга доказва тази идея.

в) В Черноморския регион много добре се проявява и Черноморската асоциация на морските институти (ЧАМИ), Black Sea Association of Maritime Institutions (BSAMI). Морските публикации на професор Илия Пеев са известни на всички членове на BSAMI с участието му в научните форуми на тази асоциация.

Ето защо професор Илия Пеев нарече Първата океанска песен „Океанът свързва хората с Мир, Труд и Любов” и започва своята книга с темата за Черно море, която е публикувана в много списания и популярни портали у нас и в чужбина:

- Черно море: пъзел от въоръжени конфликти или море от възможности и синергия през третото хилядолетие? Разпознаваме ли Черноморските послания и ще се вслушаме ли в тях? Черноморската зона е зона за сътрудничество и благоденствие!

Авторът представя своите оригинални възгледи за ролята на Черно море в Световния океан. Неговият извод, че за усвояването на Океана е нужна Синергия, предизвиква огромен научен и практически интерес сред специалистите.

Представената в книгата „триада на безопасността” представлява значителна научна новост на авторския подход в разглеждането на проблемите на безопасността на корабоплаването.

Интерес представлява представения в книгата обзор върху подводния експеримент „Хеброс ‘67”.

 

Важна е и личната позиция на професор Илия Пеев за публичната защита на правата на моряците в условията на пандемията COVID-19.

Неговите препоръки се използват в психотерапията, сугестологията и сугестопедията, в т.ч. ва корабите и в семеъствата на моряците.

Морския институт на Украйна (МИУ) поддържа творчески връзки с професор Илия Пеев в продължение на около 20 години, той се явява един от най-активните читатели и автори на Международното морско списание на МИУ „Морски преглед”. Неговите статии на страниците на списанието морската общественост винаги посреща с очакване и огромен интерес.

През 2020 година Морският институт на Украйна и Международното морско списание „Морски преглед” публично подкрепиха предложението на професор Илия Пеев за учредяване на Вапцаровска международна премия „Морето и машините”.

В заключение искам да изразя нашата безусловна поддръжка на издаването на новата книга на професор Илия Пеев и да пожелаем на автора и книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” интересни срещи с читателите. Нека това бъде първата пролетна лястовичка в първата година на  Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 - 2030).

 

Владимир Георгиевич Торский

Владимир Георгиевич Торский, FNI д.т.н. професор, академик МАНЕБ и ТАУ,

Почетен секретар на Морския институт на Украйна (Отделение на Морския институт на Великобритания),

Главен редактор на Международното морско списание „Морски преглед”

Description: C:\Users\Danche\Desktop\MIU REVIEW 0 TORSKIY.jpg

Рецензията е публикувана в Международното морско списание „Морски преглед”, издание на Морския институт на Украйна, структурно звено на Морския институт в Лондон, брой 2 (82) 2021 г., стр. 30.

https://nautinst.com.ua/site_ru.php?id=contacts

https://nautinst.com.ua/site_en.php?id=miu

ОНМА,
ул. Дидрихсона, 8, корпус 2, офис 240,
Одесса, 65029, Украина
Тел./Факс: + 38(048) 733-48-36
E-mail: torskiy@farlep.net