Велики силуети: Екзарх Стефан - "Впечатления и мисли"

20.08.2021
Снимка 1

Из реч произнесена при откриване на Народното събрание, 28 Октомври 1929 г.

Вие, дошли тук като мандатьори на народа, - не се съмняваме нито за минута – ще искате да представите въжделенията на родината ни такива, каквито са те през самите народни чувствания и разбирания, т.е. през чувстванията и разбиранията на въпиющите духовни, политически и икономически нужди на народа ни…

Нека вярваме, че неотдавнашният пожар в тази заседателна зала изгори всичко, което в миналото е било недостойно и неполезно за свещената служба на тоя институт и нека се надяваме, че през видимата обнова на тоя храм за народно законодателствуване, не само символически, но и фактически ще се обнови и възкрили народният дух така, че да можем в близко време положително да достигнем и осъществим своя национален завет и идеал.

За нас църковниците, явления като това, каквото постигна тая сграда – пожарът, не са случайни. Те са предзнаменования и, ние вярваме, преднзнаменования за добро, за скъсване с миналото, което причини скърби и страдания на българина, предзнаменования които предупреждават от злото и въвеждат народния дух в чертозите на мира и единомислието, потребни за деянията на българското законодателство, което е призвано да преустрои мъдро и дейно целокупния живот на българския народ в скрижалите на духовната и политическа свобода и демокрация. Това законодателно единомислие на българските избраници трябва да стане оная естествена връзка между всички българи, която да ни доведе до подножието на всенародната българска мечта – културно, свободно, духовно и морално издигане на България, която буди почит в себе си, почит и в близки и далечни народи и държави…

 

Из статията „НОВА ЕВРОПА”

Свидетели сме на големи и съдбоносни събития. Лентата на историята се движи с неуловима бързина. Това, което преди една година не можеше да се допусне, днес е една действителност. Политическата постройка на Европа след 1918 година е очаквала сякаш само един удар, за да се събори в развалини.

Естествено е след всичко това, което става, да си зададем въпросът, какво ще представлява от себе си утрешна, нова Европа?

От това, което се говори и пише у нас и другаде, може да се заключи, че утрешна Европа ще бъде видоизменена до неузнаваемост. Казва ни се, че не само политическата, географска и стопанска, но и духовната карта на Европа ще бъде прекроена наново, ще се създаде един нов международен и обществен ред, който ще почива на по-солидни и по-трайни основи. Нова историческа страница се открива. Политическата, икономическата, дори и религиозна архитектоника на Европа от 1919 потъват безвъзвратно в коша на историята. Ще стане преоценка на много ценности, които до сега се смятаха незиблеми и абсолютни. Ще бъде създадена нова ера. Нов свят се ражда, нова култура идва.

Така слушаме да се говори и пише. Наистина, всички ние, кой повече, кой по-малко, чувстваме, че със събарянето на диктатите-договори идва нещо ново в света. Събарянето на тези договори е вече самò по себе си нещо ново, нещо голямо и съдбоносно...

Новата летопис на Европа трябва да бъде написана с един наистина висок дух. Тя трябва да бъде написана от нови хора. Не от хора с озлобени и тъмни души, а от такива, които са се издигнали над низките чувства за реванш и са стигнали до нравствено величие да покажат на човечеството виденията на един нов свят, в който легитимните права на личността и на националните цялости ще бъдат нерушима политическа догма. Един свят, в който да се даде възможност за пълен разцвет и възход на творческите сили на народите, тъй, че всеки от тях да зазвучи с дадения му от Бога глас в общия хор на народите.

 

Бележки и отзиви

На иврит холокост означава жертвоприношение. По време на Втората световна война загиват в концентрационните лагери около шест милиона евреи. И когато всички правителства в Европа запазват мълчание, само в България се обявяват против депортацията и се спасяват 50 000 евреи.

Цар Борис, опирайки се на всенародна подкрепа, не разрешава евакуацията на евреите от пределите на страната. Сред интелигенцията, по подготовка на спасяването, са писателите Елин Пелин, Тодор Влайков, Елисавета Багряна, Николай Лилиев и много други. Сред политиците, като представител на държавната власт, се споменава Димитър Пешев. Разбира се, писмото е подписано от 42 народни представители.

Българската църква, начело с екзарх Стефан и Пловдивски митрополит Кирил, се застъпва силно за евреите. Отслужват се литургии и молитви за спасяването на евреите.

Представителят на църквата, екзарх Стефан, е роден през 1878 г. в Широка Лъка – Родопите. Завършил е семинария в Самоков, Духовна академия в Киев и е специализирал в Швейцария, в Женева и Фрайбург. Оттам добива титлата доктор по философия. Голям оратор и автор на множество книги и статии. През 1948 г. е принуден да си подаде оставката като екзарх. Умира, интерниран в с. Баня, Карловско през 14 май 1957 година. Ето спомените на професор Илия Бешков за екзарх Стефан:

„ И на времето аз си бях християнин. Като добър християнин ухапах г.г. Стефан, но не от Синода. А знаеш ли как Стефан ми върна? Наскоро след като се отпечата моята карикатура за него – „Срещнаха се и не се познаха”, имаше голям прием на писатели, художници и журналисти. Ама подбрани. Цъфна и екзархът. Аз го наблюдавах скрито и видях как ме посочиха: ей това е Илия Бешков. Той тръгна към мене, издут като гемиджийско платно. И ми сграби ръката усмихнат: - Талант! Голям и чист талант сте вие, господин Бешков. Помнете, че съм го предрекъл: вие ще бъдете голямата гордост на нацията... (и художникът получил екзархийски подарък с благослов – светата Библия). Видя ли сега?... С една карикатура аз не само осмивам една личност: аз я утвърждавам – най-малко, защото признавам нейното съществуване и ù отдавам значение. Екзархът с интуиция и дълбока интелигентност бе схванал тъкмо това. Който ме лишава от правото да го направя тема на една карикатура, той се самолишава от възможностите да бъде третиран като личност.” (из „Словото на Бешков”)

 

Портрет на Екзарх Стефан от Георги Чепилев

 


© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.