Камелия Панайотова: "Човекът, който си тръгва"

12.01.2022
Снимка 1

"Човекът, който си тръгва" (2021) на Камелия Панайотова се откроява с прецизност при композиционните решения, със стиловата си монолитност и тематичната си единност.
Обикновеното действие се отнася към надредното, всеобщото. Постигнатото чрез стила, превърнатото в поетика на "Човекът, който си тръгва" произтича от непрекъснатия диалог между моментно и присъщо, мигновено и изначално, ежедневно и изконно, между множеството варианти на тръгването и на оставането (на човека, но и на черта на личността, на идея или представа, на тъгата или меланхолията, на живота от неговото собствено движение, когато е погълнат от загубата, на умирането, когато смъртта настъпи, но и на щастието, когато тъгата си е заминала).

Александър Христов

 

-----
Едно набъбващо лято наоколо
ненадейно напича и сенките
се изпъват по камъка,
приличат на ограбени силуети
без телата, които са следвали,
вече нямат посока,
нямат форма, нито значение.

Едно съвсем естествено завръщане
към изначалната идея на живота -

да бъдеш дом за себе си,
без да е нужно да се връщаш
повече.

 

-----
A swelling summer suddenly
burns around and shadows
stretch across the stone,
looking like robbed silhouettes
without the bodies they followed
no longer direction, no shape,
no meaning.

A hark-back as if to the manner born
to the ingenious concept of this life -

being home for oneself,
no need to return ever again.

 

-----
какво разбираш ти;
какво разбираш ти от звезди
че да те упътят какво разбираш
от светлината изобщо;
защо поглеждаш нагоре и чакаш
между пристигането и заминаването
какво си научил толкова за небето
между страха да бъдеш смел и смелостта да се страхуваш;
защо сгъваш билета като писмо
защо го отваряш
какво препрочиташ между тревата и релсите

ти който се изпращаш
без да заминеш.

 

-----
what you understand;
what you understand from stars
to guide you what you understand
of light at all;
why you look up and wait
between arrival and departure
what have you learned so much about the sky
between the fear of being brave
and the courage to be afraid;
why you fold the ticket like a letter
why you open it
what you reread between the grass
and the rails

You that see yourself off
without moving.

 

Стихотворенията са от книгата на Камелия Панайотова "Човекът, който си тръгва"
Изд. Арс, 2021
Редактор: Валентин Дишев
Дизайн: Анна Лазарова

 

Публикацията се осъществява със съдействието на автора и издателството.

Преводите на английски са на Камелия Панайотова.

 

 

За автора

Камелия Панайотова е родена в началото на 1999 г. в Провадия. 
Учи английска филология във Великотърновския университет. 
Отличавана е в конкурси за поезия, разкази, есета. 
Нейни творби са публикувани в “Литературен вестник”, в. “Еволюция”, списание “Й” и др. 
В момента живее в София, където работи в IT сферата. 
"Човекът, който си тръгва" (Арс, 2021) е дебютната й стихосбирка.

 

Интервю на Антония Апостолова с Камелия Панайотова в сайта "Литературни разговори".

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.