Резултати от обявения конкурс за кураторски проект за участие на Република България в 59-ото издание на Венецианското биенале за изкуство през 2022 г.

12.01.2022
Снимка 1

ВЕНЕЦИАНСКО БИЕНАЛЕ 2022: Национално участие на България в 59-ата Международна художествена изложба

 

Жури, назначено със заповед № РД09-1568/30.12.2021 г. на министъра на културата, в състав:

Председател:

проф. д-р Галина Лардева-Минкова – изкуствовед и заместник-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив;

и членове:

1. проф. д-р Красимир Русев – художник и преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“;

2. Весела Ножарова – изкуствовед и куратор във Фондация „Кредо Бонум“;

3. д-р Боряна Вълчанова – уредник и куратор в Националната галерия;

4. Ния Табакова – старши експерт в Държавен културен институт към Министерство на външните работи;

5. Владия Михайлова – главен куратор в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“;

6. Десислава Дикова – представител на Министерство на културата,

разгледа постъпилите в Министерството на културата 17 проектни предложения и класира на първо място проекта „Ето къде си“ с куратор Ирина Баткова и автор Михаил Михайлов.

Разговор с Михаил Михайлов

 

"Във всички мои работи винаги си задавам въпроса: "Кой съм аз, кои сме ние, как се отнасяме един към друг и какво определя нашето съществуване?" За мен това е основен въпрос, свързан с човешкото поведение и как трябва да се грижим за бъдещето си. Използвам различни художествени медии като рисуване, инсталация, пърформанс и видео. В творческата си работа се ангажирам със собственото си „аз“ или „аз“ във връзка с моята среда, обкръжение и ситуация. Успехът, провалът и себеоткриването, стремежът към щастие, преодоляването на ограничения са повтарящи се теми в изкуството ми. Занимавам се с различни културни феномени, които влияят на човешкото поведение и поставят под въпрос обществото, което се стреми към съвършенство. При това използвам личността си като метафора засъществуването, егото и желанието към индивидуална самореализация в глобализираното общество." - сподели Михаил Михайлов.

Статутът за Национално участие във Венецианското биенале предвижда да се осигури достъп до постъпилите проекти в конкурса. Проектите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на културата на 12.01.2022 г.

На 11 януари, вторник, от 12:00 часа, в Национална галерия - „Двореца”, „Бална зала”, на пл. „Княз Александър І“ ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от конкурса. Участие в нея ще вземат комисарят на националното участие и директор на Националната галерия - Ярослава Бубнова, авторите на проекта, представители на 7-членното жури и на Министерството на културата. Венецианското биенале за изкуство ще се проведе от 23 април до 27 ноември 2022 г.

Списък на получените проекти за участие в конкурса за кураторски проект по реда на тяхното постъпване.

 

 

Източник: Министерство на културата на Република България

Снимки: Bulgarian Pavilion at La Biennale di Venezia

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.