"Отгласи": София Филипова и Александра Ивойлова

22.02.2022
Снимка 1

Вглъбяване във вечните въпроси на битието – в неговите неизбродни светове. Бродене в душевните лабиринти на човека – в неговите мисловно-емоционални пространства. Навлизане във философски и психологически територии – чрез пряк израз на мисълта или чрез символи, в съчетание с езика на алюзията и подтекста.

Това е съдържавието на „Отгласи“ – литературна форма на двойка тристишия (предимно), от която първото съдържа въпрос, отнасящ се до една или друга страна на битието – отношението човек-природа, или до едно или друго вътрешно лице на Аза. Второто тристишие е пряк или завоалиран отговор чрез метафори или символи на въпроси от предходното тристишие – ОТГЛАС на откритото или скрито питане в него. „Отгласи“, тоест отзвук на мисъл, чувство, настроение, представа. Тристишията не са хайку, макар че някои от тях носят духа на японската поетическа форма.

„Отгласите“ (автор на първите тристишия – София Филипова, на вторите – Александра Ивойлова) са мисловно общуване на двата Аза – различни и същевременно близки; две проекции на една сродна духовна същност; два погледа към щрихи от живота или страната от субективния свят на човека, които се срещат в духовното пространство.

София Филипова

 

 

С.Ф. 
И ето пак листа
ръждиви, златни, жълти...
А ние – същите ли сме?

А.И.
Припламват 
есенните клади –
по пътя ни обгарят.

*

С.Ф.
Унило слънце
наднича през прозореца.
Смътни спомени.

А.И.
Смътно слънце
наднича през спомените.
Унило време.

*

С.Ф.
Изкачих се високо
до скалистия връх.
А сега как ще сляза?

А.И.
От върха
пътят нагоре те води – 
към други върхове.
С.Ф.
Кой създава сънищата ни?
Ние ли сме режисьорите,
или някаква отвъдна сила?

А.И.
Ние сме миналото, настоящето 
и бъдното –
този живот – и отвъдният.

*

Всичко е позволено.
    Иван Карамазов

С.Ф.
Тогава човекът 
ще бъде свободен...
Здравей свобода!

А.И.
Роб е онзи,
който за робство приема
законите на Всевишния.

 

 

Стихотворенията са от книгата на София Филипова и Александра Ивойлова 
"Отгласи", изд. Алтера, 2009 година
Художник на корицата и илюстрациите в книгата: Иван Кирков

Публикацията се осъществява със съдействието на Александра Ивойлова.

 

София Филипова (25.12.1930-17.01.2022) в Диаскоп

 

Александра Ивойлова в Диаскоп

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.