Илияна Генова: "трохите на страховете" - "Град на изчезващи видове"

09.03.2022
Снимка 1

 

„Град на изчезващи видове“ е покана за милост и защита на спонтанността и сърдечността, свенливи сили, но тъй необходим фундамент на нашата заедност.

Румяна Симеонова

 

***
гладни кучета охраняват
задната врата на спомените
внимавай:
подадеш ли им залък от миналото
ще захапят ръката
с която галиш настоящето


***
мия чиниите с погледa на майка ми
чупя ги със замаха на баба ми
опразвам ги с апетита на баща ми
трохите на страховете
остават по ръбовете им 

 

Стихотворенията са от книгата на Илияна Генова
"Град на изчезващи видове", ноември 2021
ИК Жанет 45
Редактор: Рене Карабаш
Оформление: Иво Рафаилов
Брой страници: 84
Цена: 13.00 лв.

 

  • Публикацията се осъществява със съдействието на автора и издателството.

 

Думи за книгата

Стихотворенията  в „Град на изчезващи видове“ се разгръщат като картини, мизансцени от  свободно нахвърлени, причудливи комбинации от образи, неочаквани срещи на несъвместими реалии. Ставаш съучастник в сюрреалистичен танц на предмети взети от баналното ежедневие, олицетворени абстрактни понятия, идеи, персонифицирани състояния, настроения, емоции. В композицията на цялото, стихотворенията са положени като кадри, които се допълват, доизговарят, репликират. Лирическото действие е със свой ритъм, има завръзка, кулминация и развръзка. Въображаемият, о-чуднен свят, мотивите от диаболичната литература и образите на страшното, не са самоцелна провокация. Динамични, уловени в композиция те са моментно, неповторимо събитие за читателя и възвеждат мисълта и преживяването до дълбоки психологически и философски хоризонти.

Трудно изброими са превъплъщенията на героинята. Пространствата на границата/ръба напомнят за същностното екзистенциално разбиране за възможността да надзърнеш в дълбокото на смисъла, когато си в състояние на драматичен избор. Себеопределянето следва посоката на преживяване на скръбта. Самата композиция на книгата е подчинена на целта да се мине през чистилището на психологическите перипетии – „Магнит за напускане“ – отблъскването и привличането,  проточено с чудене неразбиране на случващото се; „Няколко учестени удара“ с опитите да се измъкнеш от отчаянието и неразбирането на случилото се, „В гърлото на бурята“ - съпротива, бунт, гняв срещу неумолимата загуба, „Оттегляне на тихата армия“, където „Аз“ е в болката на спомена, в примирение и рефлексия, която чертае граници и търси мъдростта на безграничното.

В книгата има забележително находчиви връзки на допълване, противопоставяне, олюляване на смисъла. Всяко едно стихотворение може да живее изнесено от контекста на другите, но в полето на книгата, смисълът му се ражда в движението и разколебаването. Силата на познанието расте не в откритата борба, а в съ-творяването  на магически колажи на света върху лирическото платно. Странните парадоксални връзки подбуждат ума, надмогват граници и конвенции.

„Град на изчезващи видове“ е покана за милост и защита на спонтанността и сърдечността, свенливи сили, но тъй необходим фундамент на нашата заедност.

Румяна Симеонова

 

Илияна Генова

Илияна Генова (1990 г, Шумен) е бакалавър по журналистика и магистър по европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Към момента работи в сферата на дигиталния маркетинг. През ноември 2021 г. излезе дебютната ù стихосбирка „Град на изчезващи видове“ от ИК „Жанет 45“.

 

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.