На брега на пропастта: "Образът на лъжата в изкуството и нейните проявления в обществото и политиката"

11.04.2022
Снимка 1

Истината свързва човешкото общество, без нея би настъпила анархия. Истината би трябвало да бъде пътеводна звезда на човечеството. За съжаление днес цялата атмосфера на живота, в дома и обществото, е заразена от бацила на лъжата. И както децата, така и възрастните са изложени на опасността да бъдат заразени. Лъжата е болест, чийто бацил не се явява от време на време (както при другите заразни болести), а съществува постоянно. Лъжата е умишлена, съзнателна двуличност, неизпълнено обещание, измама, предателство и подигравка. Нищо не характеризира слабостта на човека повече от лъжливостта. Лъжата е един от най-големите пороци и свръзката на всеки порок с нея е неизбежна.

В обществото навсякъде се срещат лицемерие, преструвки в религиозния живот, византийщина в официалния живот, експлоатация в търговията и медиите, а в политиката - най-перфидната лъжа. Някога в Персия не е имало названия за понятията добродетел и чест. Персийците считали лъжата за добродетел, тъй като истината носела недоразумение и кавги. Всяка истина  считали като принудителна и необходима лъжа. Когато се лъжели един друг, персийците не се сърдели. Приемали например фалшива монета и със същата си изплащали дълга, без да считат, че правят измама.

Лъжата най-много е разпространена при слабокултурните народи. Тя е причина за сплетните и клюките в обществото, а по време и при започване на война е от съдбоносно значение.

От гореизложеното става ясно, че лъжата е израждане на волята, тежка болест, чийто последици водят до разпадане на обществото.

Явява се въпросът как трябва да лекуваме тази болест? Отговор на този въпрос е в основата на програмата за нов комикс от дружество „Диаскоп”.

При обсъждане за гласуване на програмата, авторският колектив разгледа образа на лъжата в изкуството през вековете. Посочи се като неин основен атрибут маската. Изясни се, че в друг вариант лъжата приема вид на старица, чиито истински черти прозират под маската на млада жена. Такава алегория е създадена през Ренесанса – лъжата е с глава на красива жена и с люспесто тяло на  змей, наполовина скрито от дреха.

Интересно беше предположението за трите тела, трите глави, шестте ръце и шестте крака на силния великан с мощни криле от митологията, наречен Герион.  Този образ, символ на изобилието и плодородието се издига от дълбините на осмия кръг на ада при Данте. Това е загатване, че измамата се издига с насилие, както и насилието се спуска до измамата. Но важното е как Данте е изменил вида му и го приближил до образа на сестра му Ехидна – полунимфа, полузмей. Появява се на брега на пропастта, криейки своето оръжие –  опашката с отровното жило, за да може всеки миг свободно да си послужи с него. Появява се тихо и безшумно, казва Данте, лицето й дори е приятно, лапите й са покрити с косми, за да не се виждат лъвските нокти. Цялото туловище на чудовището е покрито с многоцветни възли, за да заблуждава.

На въпроса защо в митологията е изобразена с три глави, секретарят на дружеството – младата художничка Стилиана  Георгиева, допуска следната хипотеза: Различават се няколко вида лъжи: фантастична, шеговита, лъжа от страх или от висши съображения. Фантастичната лъжа е плод на фантазия, на игра на думи, подобно на детското говорене, което е мислене на глас. Често пъти и възрастните, когато не могат да си обяснят правилно едно явление, с помощта на въображението си дават съзнателно фалшиво обяснение и така се самоизлъгват. Такава въображаема лъжа е извинителна, както и лъжите от висши съображения, като скромност, учтивост, човеколюбие и подобните, които считаме за допустими. Останалите три вида лъжи са трите глави на чудовището. Най-грозна и отвратителна е главата, персонифицираща умишлената и злобна лъжа за лична корист и интерес.

Хората са по-снизходителни към другите две глави: Шеговитата лъжа е с цел да се произведе смях или учудване за неща и събития невъзможни. Лъжата от страх е с цел да се избегне наказание за някаква постъпка.

Интересно беше споменаването за детектора на лъжата – кръстосания разпит.

Реализирането на творба по тази тема ще представлява продължение на направените досега. Надяваме се да бъде актуална и полезна за нашата общественост.

Георги Чепилев

 

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.