Иван Вазов: Нова година

01.01.2023
Снимка 1

НОВА ГОДИНА

Вчера настъпи нова година.
Сухо и ледено срещнах я аз:
Както и тая, дето замина,
Нищо не носи ново за нас.

Нищо тя ново за нас не носи
На свойто черно, младо крило,
Ни ответ ясен за зли въпроси
Ни лек врачовен на старо зло.

Кривди жестоки пак вред царуват,
Голото зъзне, гладното мре,
Вражди, омрази, света вълнуват –
Простата дата не ще ги спре.

Вражди, омрази!... Чувам им екът!
Той предвещава беди и смърт;
Милиони саби зловещо звекат
С кръв да залеят сега светът!

А човекът щастие все ожидава
Със здравици, с песни, с възторг голям.
А речта „Мир вам!” пуст звук остава
От деветнадесет века насам.

 

Шарж: Иван Вазов от Александър Божинов, 1917 г.

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.