СЪВРЕМЕННИ ХАРАКТЕРИ

13.11.2013
Снимка 1

Светът няма да пропадне, защото техниката - гордостта на нашето време,  не ще е последната дума на човешкия дух. Освен нея, той ще има още много други области за развиване. Това е основният творчески импулс.

В нашето технично време хората много по-трудно вярват в победата на доброто и справедливостта, отколкото човеците от предишните години и векове.

От къде идва това? Главното от това, че съвременните хора много повече се стремят да развиват в себе си технически способности и занимания, отколкото да работят за развитието на своя характер. Затова днес има много малко характерни човеци. От тук идва и песимизма в съвременните български комикси – имаме много ретроспекции на образи от миналото, но малко характерни нови герои. Някога комикс героя бе мерило на всяка една работа, а сега преобладават бездушни копия на творби от миналото или техни парафрази. Новото технично копие иска да се наложи за мерило на ценност и полезност, и ние се залъгваме сякаш то дава наистина нов живот на старото. Някога в света на комикс изкуството са се грижили да отразяват характери с цел сатира за поука или идеал за подражание, сега пък се разпространява култ към техничното. Днешните комикс автори изоставят чудния свят на деветото изкуство и не се обръщат към реалния човек, защото такива характери липсват в обществото. За новото време повече подхождат образите на Фернан Леже, които си приличат като близнаци. Техническата ера промени предмета на философските  възгледи и вместо в центъра на творбите да е човешкото щастие и удоволствие, нормите на поведение, идеалите, интересите и вкусовете в политически и частен живот... всичко това съвременните комикс художници са принудени да изоставят и обърнат внимание на образи: технични-изобретатели съставящи от разни железарии някакви нови машини като напр. за ронене на кукуруз, нови модели компютри, ракети или бомби и т.н., или антиквари заобградени от старинни предмети.

Животът на „Характерите” в комикс изкуството днес виси на косъм. А те са предходните форми в деветото изкуство – било на изложба или във вестник,  първо трябва да се покаже героя на новото време и въз основа на него да се напишат с подробности поучителни и забавни приключения. С тази цел се прави една комикс изложба – да внедри сред аудитория нов герой.

Но днес  в комикс проявите са възможни само подражателни от миналото характери, или интерес към историческото развитие на това изкуство (като самостоятелна дисциплина). Излишно е да се твърди, че това е идейна криза на модерните комикс автори, търсещи химера в миналото. Възможно е до някъде да се прероди стара идея и характер, но това ще е зомби – човек без памет, това не ще е възкресение. Защото за откриване на характерен герой най-важното е обществото да има нужда от него, в противен случай художниците  ни показват някакви неустойчиви образи. Освен това са необходими и своеобразни нови форми и средства  за  новите герои, това също се показва в експонат на дадена изложба и се защитава пред зрителите и издателите.  Днес българските любители на комикси първо ще трябва да дочакат появата на идеен родител за нови герои и чак тогава да се насладят на съвременни рисувани истории. Но тази дейност не е от областта на деветото изкуство, нито на литературата. Заради съвременната ситуация в обществото и липсата на съвременни характери, определен  период от време (за приятелите на "Диаскоп") ще е благоприятен за развитието предимно на стила „ПОП АРТ”, а условията за комикс дейност ще са неблагоприятни до узряването им.

Автор: Георги Чепилев