СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Бурлаци на Волга" на Иля Репин и окованият герой

02.08.2023
Снимка 1

Бурлак (в мн. ч. бурлаци) е наемен работник в речния транспорт на Русия в периода от XVI до началото на XX век.

Бурлаците, вървейки по брега, теглят срещу течението с помощта на въжета речен съд по някоя от големите руски реки Волга или Дон, прекарват го от едно пристанище до друго. Основният вид плавателен съд, теглен от бурлаците, е т. нар. расшива – речен платноход  с товароподемност до 400 – 480 тона. Такъв кораб например теглят бурлаците на прочутата картина на Иля Репин „Бурлаки на Волге“.

Бурлашкият труд е сезонен – през пролетта и през есента. За успешното общо изпълнение на задачата си бурлаците се обединяват в артели. Артел е сдружение на няколко лица, съединени чрез свой капитал и труд, или само с труд за извършване на определена дейност или някакво предприемачество. Те отговаряли един за друг. В източните народи думата артел означава общност, дружество. Сдруженията на бурлаците били от най-низша степен, предимно хора от простолюдието, които нямали добър поминък. В свободното време от полския труд, те са намирали работа по р. Волга и р. Дон.

Трудът на бурлаците е крайно тежък и монотонен, а резултатът от него всеки път зависи от силата и посоката на вятъра – попътен или насрещен. С цел да се подкрепят при изпълнението на задачата си при насрещен силен вятър, бурлаците често пеели свои песни, създавайки своеобразен фолклор. Но при извънредно неблагоприятни метереологични обстоятелства, заплащането на принудителния застой било минимално и често всички напускали собственика.

Същестуват подробни сведения за такива артели на бурлаци. Например сдруженията от р. Волга се разделят на горни и долни. Имали са два пътя – дълъг и кратък. Членовете се свързвали с доброволен договор. Макар че не всички работели по равно, заплатата била еднаква дори и на началника и десетника. Артелите на бурлаците са били съставени предимно от 10 до 45 човека. Срещат се и неголеми групи от по 4, 5, и 6 човека, както и големи от 150 и повече. По пътя бурлаците били на собствена издръжка, като поръчвали покупки на десетника, а той вземал парите за разходите от собственика, който при окончателното разплащане ги удържал.

Идеята за картината на Иля Репин се родила в Петербург и узрява през 1870 г.по време на 4 месечното пребиваване на 26 годишния Репин край р. Волга. Художникът подробно изучава живота на бурлаците, голяма част от тях негови приятели. Ето какво пише Репин в своите спомени за някои от тези етюди и ескизи:

„Беше дребен селянин с много кротък нрав: говореше напевно, с тънък глас, вдигнал високо вежди на челото си. Много приличаше на светец. Исках да го скицирам в албум. Вече свикваме. И често самите бурлаци идваха при нас и се обръщаха така:
— Bаше благородие, вие търсите да рисувате бурлаки на картинки  и плащате по двадесет копейки? Ние сме съгласни.

Селото се заинтересува от нашата живопис. Особено сполучлив бе етюда на Макаров - пенсионирания войник Зотов с лула в зъбите. Дори в неделя почти цялата улица беше дошла в квартирата.

— Пуснете ни, ваше благородие, да видим как сте нарисували бурлак с лула в зъбите!”

Зотов с лула

Добре е да се обърне внимание на два образа от картината. Освен пенсионирания войник Зотов, това е и Канин - който е пеел в църква и го наричали попа. За него художникът казва: Това не е простак, а личност със сложно изражение на лицето. Човек стоящ неизмеримо по-високо от средата си! Внушава голямо уважение, подобно на продаваните философи  по пазарите за роби през античността. Наблюдаващия Канинна с незлобна ирония, произвежда трагично впечатление.

Що се отнася до Зотов, бурлакът с лула в зъбите, редакцията на „Диаскоп” ще цитира част от условията и инструкциите в договора на бурлаците:

≈ В случай на нещастни случаи с плавателния съд, всички отговарят за щетите. Затова заедно са длъжни да пазят от огън, ето защо на бурлаците се забранява пушенето на тютюн и пиенето на алкохол. ≈

Репин ясно съзнавал съдържанието на своето произведение и подчертавал в писма хуманистичната, човечната основа. При появата на картината славата веднага пристигнала при младия художник, признат и от своите колеги. Защото Репин отговорил на основния въпрос на зрителя, създавайки картина, в която руският народ е показан в окови на чудовищна експлоатация, теглейки кораб с държавното знаме, но и като герой с мощни, макар и неосъзнати, сили.

Необикновената разностранна и дълбока характеристика на действащите лица не пречат на впечатлението за единно цяло. Освен различията, са подчертани и общите черти. При изцяло индивидуалните характеристики, те съзнателно са типизирани от художника в най-широки обобщения. Репин четял през това време епичните творби на Омир и фантазията му се сливала с действителността. Основната схема на композицията е разделена на три групи, които вървят право към зрителя. Те излизат от влажния въздух на буреносния пейзаж край р. Волга с малките вълни върху пясъка, по който тежко стъпват бурлаците. Зад тях е светлата ивица на реката осветена от слънчеви лъчи преминаващи през облаци.

Защо именитият руски художник е нарушил достоверността на артелните инструкции и е показал образ на пенсиониран военен с лула, както и високообразован духовен човек наравно с извънредно прости хора?

Виж картината на Пикасо "Момче с лула".

Автор: Георги Чепилев

Канин и Зотов с лула

 

Съкровищата на Европа в Диаскоп

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.