От вестника до музея: Български карикатури от периода 1944 – 1989

27.10.2023
Снимка 1

Национална галерия/

Музей на изкуството от периода на социализма представя

От вестника до музея

Български карикатури от периода 1944 – 1989

2 ноември 2023 – 31 март 2024

Вернисаж: 2 ноември 2023 от 18.00 до 20.00 часа

София, ул. „Лъчезар Станчев“ 7

Изложбата включва около 150 български карикатури от фонда на Националната галерия. Сред авторите са Илия Бешков, Александър Жендов, Борис Ангелушев, Стоян Венев, Борис Димовски, Доньо Донев, Асен Грозев, Георги Анастасов, Цветан Цеков-Карандаш, Георги Чаушов, Стефан Десподов и др.

Това е опит за реконструкция на карикатурния жанр в условията на тоталитарната система на управление на политическия, обществен и културен живот в България между 1944 и 1989.

Мястото на карикатурата е вестникът. Голяма част от представените образци се появяват на страниците на седмичника „Щурмовак“ и фронтовашкия лист „Часовой“ – специално издание за българската армия, сражаваща се с нацистите по фронтовете на Югославия, Унгария и Австрия. През 1946 излиза първият брой на седмичния хумористичен вестник „Стършел“. Това име става нарицателно и главна трибуна на българската карикатура.

Доньо Донев (1929 – 2007), Класически мързел

Комичното като естетическа и етична категория отдавна се е превърнало в мощен инструмент за въздействие, за пропаганда и налагане на идеи и идеологии. Тоталитарните общества използват умело и превръщат в оръжие тази уникална способност на човешкото същество – да се смее.

Тематичните рамки на карикатурата са регламентирани от идеологическия апарат на партията и държавата. В условията на Студената война главният  обект на сатира е политическата и икономическа доктрина на западния свят. Абсолютно табуирани са темите за политиката на партията – хегемон. Държавата е подложена на критика до най-ниските административни нива – чиновниците в сферата на обществените услуги. Негативни явления като бюрократизъм, лошо обслужване, неефективност и ниско качество на производството, формално отношение към работата – това са мишените за карикатуристите.

Трудно е от днешна гледна точка да вникнем в техния смисъл, да се настроим на тяхната честота, без да познаваме историята и същността на времето, в което са създадени. И обратно – именно изкуството на карикатурата ни дава шанс да реконструираме не толкова далечното минало, да усетим видимите и невидими разделителни линии между двата свята и най-важното – да очертаем за себе си психограмата на една епоха.

За допълнителна информация: Николай Ущавалийски, куратор на изложбата, Заместник-директор на Националната галерия, 0879 83 40 26

Албум с карикатури в Диаскоп

1

Илия БЕШКОВ (1901 – 1958)

Хитлер се „самоубива“, 1945

Iliya BESHKOV (1901–1958)

Hitler ‘commits suicide’, 1945

2

Борис АНГЕЛУШЕВ (1902 – 1966)

„Чл. 17: Забранява се на България да произвежда атомни оръжия“.

  • Тюх брей, тъкмо бях нагласил калъпа!, 1946 

Boris ANGELUSHEV (1902–1966)

‘Art. 17: Bulgaria is prohibited from the production of nuclear weapons.’

‘Dash it! I had just adjusted the cast!’, 1946

3

Борис ДИМОВСКИ (1925 – 2007)

Механизация, към 1964

Boris DIMOVSKI (1925–2007)

Mechanisation, circa 1964

4

Теню ПИНДАРЕВ (1921 – 2010)

  • Ама и внучето си го бива!, 1964

Tenyu PINDAREV (1921–2010)

‘Well, the grandkid knows a trick or two!’, 1964

5

Асен ГРОЗЕВ (1916 – 2002)

– Извинете, оттам разбира ли се какво е нарисувано?, 1966

Asen GROZEV (1916–2002)

‘Excuse me, from that, how can you make head or tail of what’s depicted?’, 1966

6

Георги ЧАУШОВ (1938 – 2023)

Без думи, към 1980

Georgi CHAUSHOV (1938–2023)

No comment, circa 1980

7

Велин АНДРЕЕВ (1928)

Без думи, 1981

Velin ANDREEV (1928)

No comment, 1981

8

Димитър ТОМОВ (1934 – 2013)

Получаване на премиални

Dimitar TOMOV (1934–2013)

Receiving bonuses

9

Доньо ДОНЕВ (1929 – 2007)

Класически мързел

Donyo DONEV (1929–2007)

Classic laziness

Димитър ТОМОВ (1934 – 2013), Получаване на премиални

 

Информация: Национална галерия, Отдел "Връзки с обществеността"

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.