Фотографската книга „Невидимите улици“ на Лиляна Караджова и Димитър Стоянович с премиера СГХГ

23.11.2023
Снимка 1

24 ноември 2023 от 18:00 часа

СГХГ

Фотографската книга „Невидимите улици“ представя изложбата, проведена в СГХГ през 2022 г. Снимките изграждат въображаема културна топография на София като разрез на духовните постижения в града. Шест тематични улици са организирани според призванията на бележити личности от Третата българска държава. Тази въображаема културна карта на София преминава по „Улицата на държавниците“, и „Улицата на писателите“, „Улицата на поетите“, „Улицата на артистите“, „Улицата на художниците“ и „Улицата на музикантите“. Улиците са „изградени“ от фронтално заснети фасади на къщи върху чернобял 35 мм филм. По тях „преминава“ текста на Димитър Стоянович описващ опита и взаимодействие с тези значещи места. Темата е разгърната в критически текстове на Георги Лозанов, Тони Николов и Мария Гетова. Всяка сграда е представена с кратка информация за личността, с която е свързана, с фронтална фотография на фасадата и откроена с поне един детайл. Някои от включените снимките са извън селекцията представена в СГХГ.

Изд. Арт Камера, 2023, 288 стр.

Двуезична, на български и английски език

Проектът е осъществен със съдействието на Столична програма „Култура“.

The Project is realized with the cooperation of Culture Program of Sofia Municipality.

Информация: Маргарита Енева, Връзки с обществеността

 

Коледен брой на Диаскоп 01-31 декември 2023

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.