Александър Егорович Конкевич – бележитият баща на военния флот и на морското образование в България

13.03.2024
Снимка 1

Интернационален екип от изследователи за пръв път представи на международна научно-практическа конференция уникален доклад за Създателя на българския Военноморски флот и на морското образование у нас.

Личността на Александър Егорович Конкевич, Мурмански, свети като ярка звезда и пътеводен маяк сред българската и световната морска история. Даровитият мореплавател с две околосветски плавания, талантлив писател, основоположник на военната фантастика, публицист, организатор, изследовател, проектант, изобретател и общественик блести с ярки личностни качества, които и днес впечатляват съвременните читатели и почитатели на морската история.

Граф Сергей Юльевич Витте, велик руски държавник, председател на Комитета на министрите, финансов министър, кандидат на математическите науки, крупен специалист по индустриализацията, управленец от нов тип, е бил много близък съратник с Александър Егорович Конкевич и като негов сътрудник в своите тритомни спомени е оставил следната оценка за харизматичния морски офицер:

"Александър Конкевич е прекрасен, умен, забележително искрен и честен човек!"

(Витте С.Ю. Воспоминания. Детство. Царствования Александра II и Александра III. Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1923. С. 359.)

Описание: http://bgdiaspora.h3b.ru/wp-content/gallery/2024misc/Conf07032024.jpg?i=111505618

Плакат на конференцията

На 7 Март 2024 г., само 3 дни след всенародното честване на връх Шипка на 146-та годишнина от Освобождението на България от турско робство, в Москва, в Дома на Съюза на писателите на Русия, се състоя международна научно-практическа конференция на тема: „Русия и създаването на българската държавност след Освободителната руско-турска война 1877 – 1878 г.

Конференцията е организирана от Съюза на писателите на Русия, Обществената организация „Асоциация за развитие на българската култура”, Фонд „Устойчиво развитие на България”, Национално движение „Русофили” и др.

Темата на конференцията изразява желанието на организаторите и участниците да станат съпричастни с великата дата Трети март 1878 година и необходимостта активно да се борим за отстояване на историческата истина вярна трактовка на историческите факти и процеси.

В съвременни условия незаслужено се недооценява ролята на Русия за създаването на държавните органи на властта в България, нейната армия и флот след 5-вековното турско робство.

В препълнената конферентна зала участваха с доклади, приветствия, въпроси и изказвания десетки писатели, поети, учени от различни университети и институти, общественици, дипломати, историци, много млади хора и ветерани.

Искаме да популяризираме положителната практика по време на конференцията да се прочетат докладите на отсъстващи докладчици от Русия и други страни. Нашият доклад например беше прочетен от Сергей Михайлович Прохоров, бивш дипломат, съветник I клас, за което специално му благодарим! Сергей Прохоров владее български език, от 1995 до 1998 г. е бил консул-съветник в Генералното консулство на Русия в Пловдив, от 2004 до 2007 г. е бил съветник на Посолството на Русия в България.

Нашето участие в конференцията стана възможно благодарение на любезната и настойчива покана на Анатолий Викторович Щелкунов - дипломат от кариерата, бивш Генерален консул на Руската федерация във Варна, почетен гражданин на Варна, член на Съюза на писателите на Русия, доктор по философия, известен у нас като руснакът, който пише книги за България. Целият авторски колектив изказва своята сърдечна благодарност и признателност на Анатолий Викторович Щелкунов - един от главните организатори и модератор на мащабния научен форум.

Като резултат от конференцията се налага изводът, че днес наш общ дълг е да отстояваме историческата истина, активно да се борим против фалшификациите и опитите за пренаписване на историята, да разобличаваме стремежа да се демонизира Русия и да се отрича нейната освободителна роля за България след 5-вековното турско робство.

Именно Руско-Турската Освободителна война 1877-1878 г. създаде възможност за появяване на картата на Европа новата независима Българска държава. Трябва да подчертаем, че след победоносната война и мирния Сан-Стефански договор от Трети Март 1878 година, руската гражданска администрация в продължение на две години постави основите на държавното устройство и управление на освободената българска територия. Конституцията, армията, флота, структурата на властта, банковата и пощенската система на новата държава, възкръснала за нов живот след 500-годишното турско робство – всичко това е резултат от творческите усилия на граждански и военни дейци. Чрез тяхното съдействие и помощ бяха създадени системата за образование, в т.ч. военно и морско образование, възстановени народните училища с преподаване на родния български език. Беше учредена нова данъчна система, позволяваща в кратки срокове да се създаде резервен фонд за функциониране на българското правителство. С цел подготовка на свещенослужители бяха открити духовни училища и възстановени повече от 400 църкви, разрушени от турците. Огромна помощ оказваше Руската православна църква!

И още нещо много важно от научния форум: Конференцията одобри следното предложение на участниците до Държавната Дума на Руската Федерация: Да се включи в официалния Списък на Дните на воинската слава и паметната дата за Русия Трети Март като Ден на победата в Руско-Турската Освободителна война 1877-1878 г.

Организаторите ще издадат Сборник с докладите от научно-практическата конференция.

Видеозаписите от конференцията могат да се видят на сайта:

Първо: На официалната Интернет-страница на Съюза на писателите на Русия:
http://pisateli-rossii.ru/iz-pochty/rossiya-i-sozdanie-bolgarskoj-gosudarstvennosti/
(Мар 10, 2024)
Россия и создание болгарской государственности
В Союзе писателей России отметили 146 годовщину освобождения Болгарии
7 марта по инициативе Союза писателей России, Фонда «Устойчивое развитие Болгарии», Движения болгарских русофилов, Союза друзей Болгарии, московской диаспоры болгар и других общественных организаций в Шолоховском зале СП России (на Комсомольском проспекте, 13) была проведена научно-практическая конференция на тему: «Россия и создание болгарской государственности после Освободительной русско-турецкой войны 1877-1878 годов».


Второ:На сайта „bgdiaspora.h3b.ru” – Културно-просветна организация на българите в Москва:
Доклады с конференции 7 Марта 2024: А. Конкевич–выдающийся Отец военного флота и морского образования Болгарии!
(10.03.2024 21:30)
http://bgdiaspora.h3b.ru/21560
(март 10th, 2024)
Доклады с конференции «Россия и создание болгарской государственности после Освободительной русско-турецкой войны 1877-78г.г.»
7–го марта 2024г. в Москве, в Доме Союза писателей России, состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Россия и создание болгарской государственности после Освободительной русско-турецкой войны 1877-1878 г».

 

Авторский коллектив: Илия Петров Пеев – профессор, доктор психологических наук, капитан I ранга запаса; Владимир Владимирович Матвеев – кандидат технических наук, капитан I ранга запаса; Валентин Георгиевич Смирнов – доктор исторических наук, директор Российского государственного архива ВМФ; Асатурова Елена Владиславовна – руководитель Литературного клуба «Писатели за добро» при Международном союзе писателей имени Св. Кирилла и Мефодия; Семёнов Максим Юрьевич – главный редактор газеты «Валдай» – Александр Егорович Конкевич – выдающийся Отец военного флота и морского образования Болгарии (текст читает Сергей Прохоров)

(Whatch on)

https://www.youtube.com/watch?v=SkRp5H5lfCg

(VIDEO, 6:26 min), BG diaspora

(Mar 9, 2024)

Конференция 07.03.2024г. А. Конкевич–выдающийся Отец военного флота и морского образования Болгарии

Авторский коллектив: Илия Петров Пеев – профессор, доктор психологических наук, капитан I ранга запаса; Владимир Владимирович Матвеев – кандидат технических наук, капитан I ранга запаса; Валентин Георгиевич Смирнов – доктор исторических наук, директор Российского государственного архива ВМФ; Асатурова Елена Владиславовна – руководитель Литературного клуба «Писатели за добро» при Международном союзе писателей имени Св. Кирилла и Мефодия; Семёнов Максим Юрьевич - главный редактор газеты «Валдай» - Александр Егорович Конкевич – выдающийся Отец военного флота и морского образования Болгарии (текст читает Сергей Прохоров)

Transcript

Follow along using the transcript.

(Show Transcript)

 

Читателите могат да се запознаят с пълния текст на нашия доклад на:
Национален информационен сайт "НОВИНАТА.БГ"
„ТИЙМ Т КОНСУЛТ“ ЕООД
Кристина Тенева, управител
+359 888 655 968
office@novinata.bg
https://novinata.bg/obsthestvo/aleksandr-egorovich-konkevich-v%D1%8Bdayusthiy-otec-voennogo-flota-i-morskogo-obrazovaniq-bolgarii/
(29.01.2024)
Александр Егорович Конкевич – выдающий Отец военного флота и морского образования Болгарии
(Метаморфозы истории: от Валдая до Дуная)

 

Авторский коллектив:

Капитан I ранга запаса профессор, доктор психологических наук, инженер Илия Петров Пеев

Капитан I ранга запаса, кандидат технических наук, инж. Владимир Владимирович Матвеев

Капитан I ранга запаса, доктор исторических наук Валентин Георгиевич Смирнов, директор Российского государственного архива ВМФ

Елена Асатурова, руководитель Литературного клуба „Писатели за Добро“ при Международного союза писателей имени святых Кирилла и Мефодия

Максим Юрьевич Семёнов, Главный редактор газеты „Валдай”

 

Заглавно изображение: Анатолий Викторович Щелкунов изнася своя доклад пред участниците в конференцията „Ролята на Русия в създаването на българската държавност по време и след Руско-Турската Освободителна война 1877-1878 г.”.

 

Кореспонденция:

Професор д.пс.н. Илия Петров Пеев
E-mail: ippeev@abv.bg
Mob.: +359 898 359 647
Home: +359 52 757 472

 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.