Георги Чепилев: Теория на хаоса

10.04.2024
Снимка 1

Учените, като изследвали историята на световния напредък, търсели отговор: защо един народ, достигайки своето пълно единство и физическо развитие, пропада, изчезва от света или прелива в други народи? Съществуват и примери в историята за народи, които загиват рано, преди достигането на своя апогей. При това се забелязва, че събитията имат тясна органическа връзка едно с друго, че едно последва друго или едно предизвиква друго, т.е. тези събития не са откъслечни, не са случайни в световния живот.

Чудесен пример от българската история е далновидността на хан Кубрат – при спиране на водената от китайците война в далечния югоизток, Кубрат заповядва веднага да се укрепят българските граници срещу племето, което получавало от китайците коне за храна. Мотивът бил, че китайците нямали необходимост повече от тях и ще спрат доставките, а племето от глад ще се насочи да напада български земи. Така и станало, но българите били добре подготвени за атаките. На този принцип и учителите биели непослушните ученици по задните части, да им дойде акъла в главата.

През 1961 г. американският математик Едуард Лоренц открива теорията на хаоса: „Ако бразилска пеперуда размаха криле, това може да предизвика торнадо в Тексас”. Както хвърчилото се носи от вятъра и кораба от течащата вода, по същия начин се движи електрическия флуид. Електрическите или магнитните потоци също имат извори, те са 3-4: Сибирски, Северноамерикански и т.н. Един факт – постоянно развиващото се земеделие в Германия изкоренявало девствените гори и температурата на почвата се покачила, което довело до отслабване на електрическия ток от Сибирска област. Има едни интересни археологически находки от Франция и Виетнам, златни и бронзови изделия във формата на пентадодекаедър, подобни на играчки или модел на земната ни планета. В действителност на земята са разположени тайнствени области, аналогични на Бермудския триъгълник – т.е. центрове на всички магнитни аномалии, места на зараждане на урагани и др. аномални атмосферни влияния. В тези възли на системата се оказват много древни култури, в частност и на град Киев. Творците на деветото изкуство могат да прогнозират подобни раздвижвания, защото съществуват три вида романи в картини и комикси – таблични, механични, аналитични и който владее техния език, разбира знаците на времето.

Така събития, станали сред източните народи, повлияват на европейците.

Могат да се приведат много примери, но най-важните са: че, гръцката и римската култура имат зародиша си в източните – от изтока прониква разкошът, безбожието и упадъкът на нравите, като европейците пренасят всичко това на европейска почва и подкопават основите на европейската цивилизация. Например духовното наследство, което са оставили татаро-монголите в Рус – идеята за единна централизирана държава по маниер на азиатските империи. Може да се види, че преди това време, Киевският Владимир се отказвал да наказва дори разбойниците.

Европейските народи се запознават с безбожието на азиатците. Там от различните племена и от тяхното раздвижване от едно място на друго, от техните постоянни борби, се явяват различни вярвания и се смесват религиозните понятия между племената. При това вярванията на източните народи били много наивни, което пък родило различни реформатори и се стигнало до подкопаване на вярата в съвършения Творец. Та европейците със своите ламтежи да завоюват далечни земи и народи, нахълтват и в Азия и заедно със земите и населението, привнасят и азиатската култура с нейните добродетели и недостатъци. Но с това европейците се разколебават в своите религиозни вярвания. Семето на съмнението се посяло в европейската почва и скоро дало плод. Известно е как гръцките и римските философи създали причудливи учения и докарали народа да не знае в какво да вярва. Като станал безбожен, народът си развързал ръцете и започнал да бърка с тях във всички престъпления – без свян, без страх и без угризения. Настанало такова нравствено разлагане, че и самите римляни започнали да се гнусят. Човекът бил с развързани ръце, но без компас, без ръководител и спирачка – в дела, в мисли, в постъпки. И днес, когато в ръцете на държавниците милиони същества влагат надеждите на своите лични и обществени интереси и идеали, те са длъжни да победят своите ламтежи и егоистични копнежи. Държавник, който се смята за център на живота и мисли, че притежава в личността си средства и сили на необходим фактор, е на фалшив път. Такъв е изпаднал в пагубните ръце на лошото самопознание и самоопределяне. Само в страни с повърхностно знание и партиен интерес такива държавници играят първостепенна роля. Факт е, че у нас сега народът познава своите държавници и общественици само като партийни фигури, без да е наясно с техните интереси, възможности, философски възгледи, нравствен живот. А липсата на вътрешна духовна култура е липса на творческа сила. Какво може да се очаква от такива лица, на които проблемите за целта и смисъла на живота са недостъпни или безинтересни?  Безспорно ще се очаква ограничена и осакатена дейност, на която пряката цел ще бъде да задоволява груби интереси, да създава лични и партийни привилегии в материалния живот. Анархията идва от невъзпитаните и необразованите души, от недисциплинираните воли, от сърцата, които са станали чужди за света на поезията, изкуството, философията и духовната  култура.

За съжаление в България 34 години деветото изкуство не само е в неравностойно положение, то въобще не съществува в законодателството ни. Естествено е и малкото останали автори от тази сфера да потърсят реализации в страни, предлагащи по-добри условия за творчество. А тук, както се говори, нека останат службите на заплати, взети от културата. Какво от това, че доскоро американския президент преглеждаше сутрин комиксите от официозите, може би си няма друга работа?

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.