Георги Чепилев: КОНСПЕКТ "Практически теми за фантастични комикси"

20.06.2024
Снимка 1

Предлаганият „Конспект” е резултат от практичен опит при работата ми на фантастичен  комикс за издание „Чуден свят”(1983 г.), както и от усърдната ми изследователска работа за публикациите ми върху езика и историята на комикс изкуството, водещи началото си от 1987 г.

Този „Конспект” няма за цел да дава пълен обзор на езика на научно фантастичния комикс. Елементите, които предлагам, могат впоследствие да се разглеждат подробно от интересуващите се.

За оценка на художествената работа е необходима разработена норма.

В предишните статии посветени на фантастичните комикси „Въведение” и „Насоки” се предложиха няколко логически структури, заради пъстротата и многообразието в тази област. От тези разгледани класификации се разпредели и този „Конспект”.

Научният език притежава стройна класификация и единна терминология, приета на специални конгреси и семинари. А българското комикс изкуство не притежава нищо подобно. Ето защо първо считам за дълг да се организира една теоретична основа за необходимите класове при състезание или изложение на фантастични комикси. Предлаганата класификация е според описаните (в споменатите статии) структурни признаци и историята на българските комикси.

Според изброените в „Конспекта” категории, организиращите конкурси или изложби, както и журито, могат да съставят своя таблица с подхождащи на конкурсната тема. За всеки участник е необходимо отделна такава таблица. Срещу всяка от подбраните категории могат да се поставят определен брой точки. Общият брой точки от всичките изискани категории дава оценката на всеки автор. Възможно е следните характеристики на категориите: сложни творби, средни, опростени. Фиксиране на качеството като: високо, средно, ниско. Довършено, недовършено. Творчески, полутворчески и фен арт (копирани от чужди). Вдъхновени или със спаднало вдъхновение. Практични, теоретични, универсални и пр.

Състезателни класове за фантастични комикс

1. Идея: Основен компонент за вълшебството е идеята: Оценяване умението да се изобрази цялата история в една рисунка – сцена драматизъм, кратка история.

2. Клас „Патент” –  теми „Митология на тялото” и „Изобретения”: Главен персонаж в определена поза без нищо наоколо - показване на отличителните признаци. Предаване на най-характерното на персонажа. Скици на конструктивни хрумвания.

3. Основни жанрове за български фантастичен комикс предназначен за конкурс или изложба:

а) 3 страници с общ  минимален брой кадри 16, но за предпочитане е 20 и дори повече. Представящ новела в картини или повест в картини

б) 1 страница представяща „Биографията на героя” (портретен очерк). Не по-малко от 3-4 кадъра, желателно е повече.

в) 1 лента от няколко кадъра представяща „Приключение на героя”, негова фантастична авантюра.

г) Интервю с героя: 1 лента или страница от няколко кадъра. Целта е да се покажат външни лицеви изрази и изменения или вътрешния свят на персонажа. Напр. по-важните настроения или метаморфозата на мутант, т.е. предаване на настроение и образна характеристика на персонажа. Напр. извънземните също могат да чувстват – страдат, обичат подобно на живите човешки същества.

Разгледаната класификация се отнася до теоретичните изисквания. Едновременно с това съществува и деление по естетически, поетични, философски и пр.изкази. Същевременно не може да се отмине с мълчание и практическата страна – технологията за изработването на един комикс. У нас вече има няколко преводни книги по тези въпроси, както и „Първи десет стъпки в комикса” от Петър Станимиров. Изпреварвайки нещата, ще кажа, че технологичната част се намира накрая на този „Конспект” в схематичен вид, само за информация относно етапите на реализация, които да служат за ориентир на член от журито специалисти в други области.Трябва да се отбележи, че това технологично деление е само за рисуван комикс, а не и за фотороман.

 

Герои на научната фантастика:

Раздел: Нечовешки същества, необичайни създания с фантастична външност

 Извънземни, извънземни пришълци и др.: малко извънземно, голямо извънземно, примитивни неандерталци от космоса – напр. като военни (да завладяват земята) и пр.

Биоетика: Мутанти, мутанти свръхчовеци  и др.

Реалистични герои: Зли учени и пр.

Кибернитични герои

Определяне на героя:

 Добри и лоши герои: зли учени, страшни мутанти ( повечето мутанти са престъпници – деформирани мутанти), свиреп извънземен, зли учени и т.н.

Мистически същества: първоизточници от образи от религиозното изкуство

Тайнствени (окултни) същества: първоизточници:  идоли и маски, образи от езически религии и митологии – напр. чудовище с голямо стъпало като на горила или пещерен човек, но краката в пропорцията са по-къси, а ръцете по-дълги, в сравнение с човек. Висок е колкото човешки ръст и половина. Покрит е с кожа.

Същества по въображение: Изобретяване на нови типове персонажи от съчетаване на реалистични фрагменти - Зли учени – суперинтелект открит главен мозък и електронна добавка. Доктор гений, но зъл. Този „баща” създава свое „дете” което е напр. като чудовище в образ на голямо дете, но с мускули.

Раздел „Асоциативни връзки”: Философска метафора от символ и метафора: Иносказателно излагане на мисли е основата за създаване героите:

Сведения как се конструира (основа за създаване героите) – от насекоми към извънземни, т.е. насекомоподобни същества. Извънземни - влечуги. Положение: напр. насекомото се поставя вертикално. Вид – от муха, бръмбър, гъсеница, мравка. Външния вид е от мравка, паяк и пр. но вътрешния свят е важен. Извънземните могат да чувстват – страдат, обичат като живите същества човешки. Има много степени чувства и много степени за изразяване. Но основните елементи са форми и структури, останалото се изменя, то е игра на въображението.

За мутанти се използва човешката анатомия – показване на отличителните признаци на мутанта. Характерната поза е много важна.

За роботи взаимстването предимно е от фауната. Робот-животно, приличащ на звяр, може мечка с добавен рог на чело, а опашка на динозавър. Понякога с добавяне от технологичния език: оръдие от шията му. Срещат се роботи-птици (техно-птици с големи нокти, остър хищен клюн, шипове на крилата и т.н.). Или робот-куче, робот-жена, робот вместо с глава с видеокамера  лишен от индивидуалност, не се договаря, запрограмиран (подобна на Бешковата аглутинация - политик с ботуш вместо глава). Възможни са и съвсем конструктивни технологии: летящ куб - малък летателен апарат високотехничен.Нямат индивидуалност, ръцете му са тръбички.Понякога злодеи го ползват с дистанционно, или е помощник на андроид. Андроида е супер високотехнологичен робот. Изглежда като човек, понякога животно необикновено силно.

Раздел: Устройства от бъдещето:

Фантастичен транспорт - самолети, летящи чинии, кораби, сгради, видове самоходи или изобретения на нови способи за предвижване по земя, вода, въздух, под земя и пр.;

Кибернетика – компютри, и др.Роботи облекчаващи физически или умствен труд. Напр. роботи и андроиди от „Андроиден жанр”:

Андроида е супер високотехнологичен робот. Изглежда като човек, понякога прилича на животно с необикновена сила. Андроидите са хитри, лишени от благородство, подчиняват се на заложена програма. Не могат да се убеждават И затова са ужасни противници. Андроида е създаден да носи полза, но тъй като е и мислещ, понякога излиза от това ограничение – така се появяват злобните андроиди. Силният андроид, а не високотехнологичен е с тежка метална обшивка. Те са воинствени роботи.

Раздел: Бионика - изучаване устройствата на отделни органи от животни и насекоми с цел повторение достиженията на природата в техниката: крила на птица, прилеп, пчела, пеперуда, бръмбър, муха и пр.

Обонянието на пеперудите като приемник на ултразвуково излъчване.

Езикът на насекомите като нов способ за предаване на информация при фантастичните същества: ориентировката на мравките, танцът на пчелите и пр.

Измисляне на фантастични животни въз основа на биониката:

Машина движеща се под земята по принципа на червея или къртицата

Или движещи се по земята по принципа на: гъсеницата, паяка, рака, змията, кенгурото и пр.

Подводни и надводни кораби действащи по принципа на опашката на рибите. Робот движещ се по стени или таван като бръмбара или предвижване като паяк като кабината е по ниско или над коленните стави.

Кораби като водни паяци

Типове извънземни:

1. Като деца с големи глави

2. Като амфибий с големи очи

3. извънземни войници

 

Типове мутанти: мутантът е хуманоид, т.е. човек подложен на изменение, но донякъде запазил човешки черти. Повечето мутанти са престъпници, затова се изобразяват деформирани.

Мутанти свръхчовеци: Каква форма приема тяхното тяло?

Метаморфози

Когато образа на човешко същество или друга форма на живот мутира в нещо неизвестно. Ужасяващата метаморфоза предимно хронологично проследява процеса на превръщане човек в мутант, т.е. мутацията се изобразява в няколко стадия: болезнен старт, след което на мутиращия започва да му харесва, накрая се наслаждава на своите превъзхождащи сили и способности.

Какви способности добива:

Особените дарби – многомерност в движещите се, или живее едновременно и в настоящето и в бъдещето, т.е. може да пътешества във времето и др.

Каква е причината която активира метаморфозата – авария от радиоктивност, или излязъл от контрол експеримент, биологично опасна лаборатория, генетични инженерство, селекция на извънземни, секретни супер вируси, бактерий от други планети.

Връщат ли се периодически човешкия облик или са изменени завинаги?

Разрушава ли мутацията техния мозък или ги дарява със суперинтелект

Видове мутанти:

1. Радиоактивни

2. Свръх умни

3. Пътешестващи във времето и др. останали известни типове такива персонажи.

Сравнителна анатомия между хора и необичайни същества:

Типове телосложения  при мутантите – напр. при мутант жена, половината част е изкуствена; при девойка мутант ( задължително запазва привлекателност, изменя се кожата, но без изменение на формата и скелета – може с люспи, с крила, с опашка или вместо коса- рибна перка, за мутант русалка с оскъдно облекло. Последната трябва да е добър плувец, т.е. да има спортно тяло.

Мотивът във фрагмента: отсъствие на детайли е важна характеристика – напр. при пръстите: ръце с 2 пръста; или липса на нос, очи; коси. Важно е ако очите на извънземните – не се отварят, или зрителното възприятие на мутантите. Определен смисъл има при персонаж с 2 глави, важно е как художникът е изградил образа – втората предимно расте от основната глава, трябва да се индикира чрез израза на лицето коя глава е за съсредоточаване, т.е. основната. Така и при персонаж с 3 глави, удвоени или утроени черти в лицата или членове на тялото (напр. 3 усти, 6 очи, 4 ръце). Може да се вземе пластична поука от индийските многоръки изображения, напр. често втората двойка ръце не е здраво захваната при раменете. Как да се нарисува персонаж с 4 уши?  

Как се изобразяват „ръце оръжия”, „ръце - ракети”,„ръце-топори”, ръце със стоманени нокти, „жив танк”.

Как се изобразяват дерматологично сложни същества и техните части? Напр. крайници като плавници с ципи между пръстите.

 Начин на движение на фантастичните крайници. Напр. при работа на андроидите и пр.

 Какво означават острите предмети забити в тялото на даден персонаж – въоръжен до зъби, самоистезание със забити игли (кукички) ,обича болката, зъл извратен разум, тяло в отражение на вътрешния безпорядък и т.н.

Какво означават изпъкналите вени, увеличена част на главата, напр.  допълнителен обем отзад на главата показва, че се използва пределно голямо количество умствена енергия

Секрети на персонажа: Мутант отделящ лепливо вещество: може да управлява тялото си. Какво ще стане ако го ударят с юмрук?  Или подобен на желе мокър тип – хваща като мухи своите противници и ги души и пр.

Очите – като радар, като множествени изображения подобно насекоми, улавящи по топлина, слепи и уязвими (живеещи във вечна тъмнина, понякога непрозрачни очила скриват очите им). Какво осигурява зрението  на такъв сляп персонаж ? Възможни са напр.детектори за движение 

Футуризъм: напр. как се изобразява общуване чрез телепатична връзка – в характер на силовите линии от единият мозък към другия? Или при представянето на особените дарби (способности) – многомерност в движещите се мутанти, или как пътешества във времето, как се разбира, че живее едновременно и в настоящето и в бъдещето.

 Как действат героите и с каква цел? – напр. свиреп извънземен, излъчва холографически изображения (прозрачно, пропуска светлина, но се рисува частично прозрачно) за да плаши военни с оръжия.

 Начини на нападение –  напр. задържане в силово поле, превръщане в течност, обездвижване с лепкав секрет

Проблеми с кожата – какво действие установява, че персонажа е андроид – напр. обелване кожата и отдолу се вижда метал.

Костюми: напр: Извънземни същества в гащиризони, тъй като са безполови и пр.

Времето във фантастичния комикс – минало, настояще, бъдеще как се изобразяват? Разлика на реалното с теорията за относителността, безвремието, времето във черна дупка и пр. как се отразяват на кадрите?

Пространствата във фантастичния комикс:  напр. „Космическото пространство” от където идват извънземните пришълци, или „Околната среда” -мутант сред радиоактивни и токсични отпадъци. Най-често срещани са предимно – туристически лагер, глуха улица в голям град, заводски склад, подземен гараж, офисно здание, вила, яхта, кинофестивали, гори и планини, поляна и др.

Реалистичност при изобразяване на влиянието на средата върху героя – напр. не може персонажа да живее сред  радиоктивно пълно с токсични отпадъци място и да не се случи нещо. Осен това външният му вид трябва да е приспособен за тази среда – полуземноводни създания с плавници  които вселяват страх в изоставен ядрен завод или се крие в отровена река.

Фантастични градове: Извънземна цивилизация – сградите върху далечни планети.

Сгради от бъдещето: обществените сгради от бъдещето, домашните жилища от бъдещето, граждански или военно инженерни съоръжения от бъдещето предназначени за подводния свят и др.

Приказна фантастична архитектура: архитектурни съоръжения основани на принципа на живата природа: стъбла на треви, раковини и пр.

 

„Изобретения” – изобретателство и изследвания, раздел „патенти”.  напр. „Автомобил за други планети”.  Той може да се движи и по равнина и по склонове. Когато изведнъж пред него се появи възвишение, което с обичайните си средства не може да преодолее, тогава от задната страна излизат тръби и повдигат автомобила. От предната страна също излизат такива тръби които се захващат в земята. След което автомобила се повдига нагоре. Цикъла се повтаря.

Може да се измисли автомобил който да се движи по камениста местност, разчиствайки пред себе си пътя чрез тръби завършващи с клещи, хващащи камъните и изхвърлят на страни. В случая е важно хрумването „ръце-клещи”.

Или автомобил с приспособление пластмасов балон под него, който помага да се преплува река.

Или как работи нов невиждан досега двигател и т.н.

 Раздел: Устройства от бъдещето:

Фантастичен транспорт - самолети, летящи чинии, кораби, сгради, видове самоходи или изобретения на нови способи за предвижване по земя, вода, въздух, под земя и пр.;

Кибернетика – компютри, и др.Роботи облекчаващи физически или умствен труд. Напр. роботи и андроиди от „Андроиден жанр”:

Андроида е супер високотехнологичен робот. Изглежда като човек, понякога прилича на животно с необикновена сила. Андроидите са хитри, лишени от благородство, подчиняват се на заложена програма. Не могат да се убеждават И затова са ужасни противници. Андроида е създаден да носи полза, но тъй като е и мислещ, понякога излиза от това ограничение – така се появяват злобните андроиди. Силният андроид, а не високотехнологичен е с тежка метална обшивка. Те са воинствени роботи. Може да има придружител, помощник – напр.малък  високотехничен летателен апарат. Какво би станало ако попадне под властта на злодей-крадец?  Този помощник на андроида няма индивидуалност, характерни са ръцете му във вид на тръбички.

Космичеки съоръжения и устройства, Космическа техника (настояща или бъдеща): ракети, аеродруми, космически кораби, космически станции, орбитални станции, планетоходи и т.н.

Летящи чинии типичните за кои години са показани в комикса?

Как се изобразява излъчващо защитно силово поле  (без него героите са беззащитни)

Видове фантастични оръжия

 

  • Как работят професионалистите

 

1. Бегла скица – Представя поза и събитие около фигурата

2. Подробна скица – Черти на лица, мускули, костюм

3. Детайли и сенки

4. Туш

5. Колоритен проект

6. Окончателна редакция на цветовете за печат

Техника на изпълнение на комикса

 а. Само с моливи за по-меки и по твърди  оттенъци.

б. Туш (графично)

в. Размит туш (живописно)

г. Други (акварел, пастел, сангин и пр. характерни материали за рисунка)

 

Фен-арт: Стилиана Георгиева - Stella

Първа публикация: 10 май 2017

 

 

Още по темата в "Диаскоп":

Георги Чепилев: "Въведение в модерния български фантастичен комикс" 

Георги Чепилев: "Необходимост от Правилник за оценка на български комикс творби" 

Конкурс за фантастичен комикс "Пътуване във времето" обявява Клуб по фантастика, евристика и прогностика "Аркадий и Борис Стругацки" 

Конкурс за фантастичен разказ "Пътуване във времето" обявява Клуб по фантастика, евристика и прогностика "Аркадий и Борис Стругацки" 

Художествени критерии на "Диаскоп" за комикс-експонат

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.