За културата и обувките в старите български комикси

18.09.2012
Снимка 1

Да се проникне творчески в духа на модерната епоха, да се създадат новите образи на новото девето изкуство, не е достатъчно да се изучават само историческите материали, но е необходимо и поетично обобщение. Механическите изобретения са принесли, принасят, а и в бъдеще ще допринасят на човечеството неизмеримо облекчение в борбата му за съществуване и подобрение на материалния и социалния му живот. Няма възможност, а и не е необходимо да се споменават многобройните изобретения, тласнали общото дело на културата на човечеството, достигнала сега до небивала висота. Но трябва да отбележим, че макар всеки от нас в една или друга степен да се ползва от изобретенията, не знаем и дори не желаем да знаем имената на откривателите им. А повечето от тях са посветявали за откритието и усъвършенстването им много години на тежък, непрекъснат труд за обща полза на човечеството. Живеели често в лишения и голяма бедност, жертвайки  за достигане на полезните открития понякога и живота си. Впрочем, при човешката неблагодарност, това не е чудно особено във времена на духовна огрубялост. Например и правителството и богатите считали откривателя на парахода и локомотива за умствено ненормален и не му давали средства за опитите. Отговорили му че железницата ще трови въздуха с дима, от когото би се задушили птиците и ще страдат хората. А след няколко десетилетия имало железници във всяка културна държава. Освен това същите тези неблагодарни хора станали "господари на моретата" благодарение на изобретението на Георг Стефансон.Човек има право на творчество, растеж, на овладяване техниката, силите на науката, литературата, изкуството. Но може ли с голи ръце на голо място унижения, гладния, безработния, разорения да се развива и усъвършенства. Та нали тези области са като спорта. В тях ние лесно можем да видим свръзка и историческа последователност - едно откритие произтича от предшестващото и е свързано с него от общи принципи. По такъв начин спортът, научната и пр. конкуренция се явяват необходимо условие за еволюцията, за постоянното усъвършенстване на откритията. А изложбите им - за по-широко запознаване с тях на публиката, следователно, за по-голямото им разпространение. Последното дава необходимата материална подръжка. Това ще допренесе да се ценят не потребителите, а творците и изобретателите. Какво странно значение придаваме на думата култура днес, ценим  онзи който е откъснал узрелия плод сякаш извършва главната работа, а не  който е посадил дървото и се е грижил за него.

Преди края на живота си именития руски художник Левитан изпаднал в ме

ланхолия." Де да можех да съчетая  житейския си опит с вашата младост, казвал той на учениците си, но аз съм стар галош за нищо не годен!" Но учениците му възразили че обувките ярко горят като фойерверки. "Да, да, прекрасно горят но страшно вонят" съгласил се художника.

В представените български комикси от 20-те г. се вижда: 1/ как крадец заблуждава чрез ходене с обърнати обувки и 2/ добре възпитан но разсеян професор -събуващ се преди да се качи на транспортното средство.


 

 

 

Колко малко подкрепа е необходима на българското девето изкуство  и колко много замисли презряват и изгниват тъй като никой не ги вдига.

 

АВТОР: Георги Чепилев