Катя Белчева: "Преведи ме на много езици..."

20.12.2013
Снимка 1
***
Преведи ме на много езици.
Разкажи ме от самото начало.
Започни от първа глава,
там, където съм бяла,
почти невидима.
 
***
Нощен разговор
Две точки въпросителна
тире запетая
и най-дългото многоточие
 
сгромолясало се от прозореца
 
***
До края на деня
остават само
няколко думи.
 
***
Студено е.
Вратата се люшка
между теб и мен.
 
 
Стихотворенията са от книгата на Катя Белчева "Стъпала в пясъка",
ИК "Жанет 45", 2010
 
 
илюстрация: Георги Чепилев
 

 

редактор: Христина Мирчева