НОВИ КНИГИ: Катя Белчева и "Светлината си тръгва на пръсти"

07.02.2014
Снимка 1

ДУМИ ЗА КНИГАТА

Талантливата поезия е предизвикателство. Даровитите поети предизвикват смисъла на думите. Катя Белчева прави още една крачка – тя предизвиква смисъла на нещата. И от това се раждат вибрации, които събуждат изяществото на непосредствеността.

Петър Чухов

 Познавам и следя с ангажирано внимание писането на авторката още от началната ù обещаваща поява в литературния живот. С готовност приех да стана редактор на първата ù книга, която бе наградена на “Южна пролет” - най-престижното признание за млад автор. Така че изпратеният ми ръкопис беше за мен просто потвърждение на очакванията ми. С голяма радост откривам развитие, и още повече смелост, и спокойно-мъдро вглеждане... Има книга: силна, истинска, заслужаваща адмирации.

 Екатерина Йосифова  

 

"Светлината си тръгва на пръсти" от Катя Белчева
ИК "Жанет 45", декември 2013
Оформление: Димитър Келбечев,
Фотография: Димитър Краев
Редактор: Петър Чухов