Комиксите и политическия барометър

30.10.2012
Снимка 1

 

Защо портокали и лимони не растат в Ню Йорк? Какво ще се случи ако тези тропически растения се поставят сред зимния студен Ню Йорк? Какво ще се случи, ако във Флорида или кой да е южен щат, настане необичайно студено време? Не задържа ли топлината разпространението на тези растения в известни предели? За всяко растение има климат, най-подходящ към условията му за живот, и известни предели извън които неговото съществуване става невъзможно. Ако средната годишна топлина на земната повърхност се повдигне, то няма съмнение, че лимони и портокали ще се появят и в Ню Йорк. С усилване на топлината, тези растения ще се разпространят към север. Обратно ако по някакви причини температурата на горещия пояс се понижи до студа на Ню Йоркската зима, то лимоните и портокалите съсредоточени в тези граници все повече и повече ще се стесняват, докато изчезнат напълно, защото условията на обстановката става несъвместима с условията за живот.

Подобни размишления показват, че ТОПЛИНАТА НЕ САМО ОБУСЛАВЯ ГРАНИЦИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на растенията, ИЗДИГА НАОКОЛО НЕВИДИМА, НЕПРЕОДОЛИМА СТЕНА-ПРЕГРАДА. Но също УСТАНОВЯВА ПЪТ, КОЙТО ТЕ СЛЕДВАТ. Тя управлява самото им съществуване и назначава предел на живота за всеки род, вид и индивид.

Подобни наблюдения важат не само за растенията - ЗАЩО БЯЛАТА МЕЧКА ОБИЧА ОЛОВНОТО ПОЛЯРНО НЕБЕ? ЗАЩО ТИГРИТЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ В ГОРИТЕ НА ИНДИЯ? В случай на понижение средно годишната температура полярната мечка ще се отправи към южните ширини, а в случай на повишение тигрите ще потеглят на север.

Ние в България наблюдаваме пристигащите прелетни птици напролет и заминаващите на есен. Животните се управляват от топлината, както посредствено така и непосредствено. Към първото се отнася съотношението между животното и храната: ако количеството храна се намали, животното е принудено да търси други по изобилни източници, защото ако храната е напълно недостатъчна то ще загине. Несъмнено, че недостатъчната храна, съединена с прехода в по-суров климат, е причината за изчезване на грамадните мамути. Тези огромни слонообразни форми не могли да издържат суровата зима и не намерили запас от храна за подръжка на себе си през по-голямата част от годината. ЗЕМЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕАТЪР, НА КОЙТО ЕДНИ ЯВЛЕНИЯ СЕ СМЕНЯТ С ДРУГИ, ЕДНИ ТИПОВЕ ВЪЗНИКВАТ, ДРУГИ ИЗЧЕЗВАТ И ТАКА ДО ДНЕС. РАЖДАНЕ И СМЪРТ ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА. ИЗМЕНЕНИЕТО В СЪСТАВА НА ВЪЗДУХА, В СЪСТАВА НА МОРЕТО, В БЛЯСЪКА НА СВЕТЛИНАТА, ТОПЛИНАТА, В НЕОРГАНИЧНАТА МАТЕРИАЛНА СРЕДА ПРЕВРЪЩА СТАРИТЕ ФОРМИ В НОВИ ИЛИ ОБУСЛАВЯ УМИРАНЕТО НА СТАРИТЕ ФОРМИ.

Някога на земята е имало един климат - ултратропически /с висока температура/. В по-късни епохи започнал постепенен преход, следствие на което нашата планета представлява  равновесна мозайка от редица повърхности, разнообразна организация и климати, и е величествено зрелище за разлика от повечето планети с техния еднообразен климат.

Нека погледнем на действието на спадане на температурата. Никакъв живот не е възможен при температура по-висока от точката на кипене на водата, защото това е едно от необходимите условия на живота /течности, сок и кръв/ Когато температурата се понижи до тези предели при които живота става възможен, то еднообразната температура на повърхността на планетата прави тъждеството в организация. Ако топлината беше единствено регулиращо условие за живота, то природата щеше да е еднообразна, с възможни ограничени форми. Но разнообразния географски климат произвежда разнообразни форми. Ако настъпи внезапна, неочаквана промяна, то няма друг изход освен препълване на дадена местност или запустението и. А когато промяната става доста бавно, развиващата се клетка при новите условия произвежда нови форми, т.е. възникват нови форми. По този начин изменението на температурата води до два резултата - възникване на форми в последователен порядък /защото новите заменят старите/, и второ, към географско разпределение.

Кадърът в комиксите също е клетка. Така, че разгледаните по-горе закони са в сила и в Деветото изкуство. Наследствеността, възрастта, занятието, жилището, храната, климатът и останалите условия на живот определят комикс творбата. ФИГУРИТЕ В КОМИКСИТЕ СЕ ПОТАПЯТ В ПРОСТРАНСТВОТО КАТО В СТИХИИТЕ НА СВЕТА - ВОДА, ОГЪН, ЗЕМЯ, ВЪЗДУХ. Това е от изразните средства на импресионистите. В помощ на този език са пластичните изрази, където жеста не е вече пантомима а е метаморфоза.  Класическите български комикси често  използват езика на метафората, представят живота  като метаморфоза., за да изразят вътрешни сили, пориви, влечения, страсти и мисли. В помощ на този език са и пропорциите /удължават се, скъсяват се и пр./.  ТОВА СА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ОТ "ДИАСКОП" - "ПРОСТИТЕ ЛАФОВЕ", ДАВАЩИ ДУШЕВНИЯ ПОРИВ НА ФИГУРИТЕ.

В "КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА" от Захари Зограф се виждат 4 годишни сезона, отговарящи на различна възраст на персонажа - младенец, младост, зряла възраст и старост. Освен неравнодушната природа или обстановка, този закон изгражда отношенията между действащи лица напр. виждаме преграда между фигурите: изразяваща студен израз на безсърдечен смях - и горещи сълзи на другата фигура /преден план-дълбочина/. За пропорцията и силуета вече се спомена.  Това са съвкупност от знаци необходими да можем да установим вътрешното състояние на действащото лице чрез изследване на външния му вид. Чрез този метод се проучва общото състояние на фигурата и се установява дали има сериозно нарушение в необходимите и условия за живот, или пък чрез малко усилия тези условия могат да се възстановят.