За машините, времето и комикса - машина на времето

10.01.2013
Снимка 1

Макар с напредъка на комуникационните технологии значението на хартиените послания да намалява, те ще се съхранят в най-новото -Деветото изкуство. Телеграфа, телефона, радиото, телевизията, факса и Интернет оказват влияние върху хартиеното разговаряне между отсъстващи лица. С основание у нас 1954 г. се счита датата на официалното събитие от първото телевизионно предаване. Този апарат е съединение на телефона и радиото, и дава на хората възможност не само да слушат речи и звукове от далечни географски места, но и да  виждат хората които ги произнасят, както и окръжаващите ги предмети или природа и пр. В смисъл на съобщения помежду си на хората това гениално откритие даде блестящи резултати в развитието на цивилизацията. Телевизията се основава на разлагането или описанието на видимите форми и предаването им чрез електронни вълни на дълги разстояния. Но най-забележителното за българските любители на комикси е, че родните комикс издания от 40-те години са запечатали за поколенията интересни факти. Можем да разгледаме кадри на които се виждат изображения на телевизор и неговото наименование. Телевизията е изнамерена от немеца Паул Нидков. Можем да попитаме защо в посочените издания е указано на това човешко изобретение, особено и подчертано чрез кадър разигран в син нюанс /синия екран и синия период на Пикасо/? Отговаряме: защото през това време в София е имало голямо научно събитие и България е първата страна в света  където се демонстрира това технично изобретение. Българските редактори са считали събитието като повод за радост и гордост. Днес екранният език е самостоятелна система от изразни средства, такъв е и езикът на комиксите. Обаче електрическата природа на техническите средства за съобщения обединява хората в едно глобално село, но  с това историята на изкуствата  е завършена като история на майсторството и техниката. Само най-новото - Деветото изкуство изхожда от психологична предпоставка: ЗА КОМИКСИТЕ МАЙСТОРСТВОТО Е ВТОРИЧНО! Затова комиксите-машината на времето, са символа и изкуството на 21 век ... И ДНЕС НАБИРАТ СКОРОСТ.

 

ОЧАКВАЙТЕ ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПЛОВДИВСКОТО ИЗДАНИЕ ЗА КОМИКСИ "ДИАСКОП"