"Отстранени системи/Estranged systems" - Национални есенни изложби 2014, Пловдив

31.08.2014
Снимка 1

Откриване:

01 септември 2014 от 18.00 в Балабанова къща, Старинен Пловдив

 

Кураторският проект “Отстранени системи / Estranged systems” на изкуствоведа доц. д-р Галина Лардева включва изложби на осем селектирани български автора, работещи в страната и чужбина. В основата на концепцията стои способността на произведенията на изкуството да се самонаблюдават чрез последователно оттегляне от себе си, чрез преднамерена смяна на гледната точка, чрез нейното разколебаване и релативиране.

Макар да става дума за класически творчески процедури, в различните исторически моменти те намират напълно различни изрази. Още по-любопитно е, че творческото отстранение присъства и в това, което сме свикнали да наричаме действителност. Във всекидневната си дейност този, който вижда, разбира, обича, снове непрекъснато между приближаване и отдалечаване. Приближаването носи вживяване, обсебване, влюбване, отстраняването – описване, рефлектиране, разбиране. Ходът на приближаване налага употреби, установява норми. Отстранението обяснява употребите, коригира нормите. В режима на приближаване предметите и хората излъчват – при отстраняването те осветяват.

Със своя надслов „Отстранени системи“ проектът на тазгодишните Национални есенни изложби събира не само участващите автори и техните произведения, но и един кръг от възможни подходи към съвременното изкуство, в който явленията рефлектират върху собствените си основания, наблюдават се, обясняват себе си. Това разполага произведенията не в тяхната затвореност – в една нарцистична самодостатъчност, а във възможностите им да заговарят, да включват в потенциалната си среда други произведения и интерпретационни нагласи и в същото време да бъдат отстранени спрямо тях. Произведенията рисуват други, като се отстраняват от тях и по такъв начин се завръщат към себе си. Синтезиран израз на това отношение е класическата художествена фигура на присъствие на картина в картината. В опита на „Отстранени системи“ засичащите се в различни плоскости една спрямо друга рамки образуват мрежа, която се самосъздава наново, регенерира в отстраняването от самата себе си.

В последните десетилетия мисленето за изкуството е силно разколебано в своите основания. Зад опитите на всеки цялостен поглед стои интуитивното усещане за „края на изкуството“ (Артър Данто), за необходимостта от принципно нова ориентация, за ново възприемане не просто на изкуството, но същевременно и на света около нас. Изкуството и светът стават едновременно мислими чрез понятия като „перформативен обрат“, при което същността на произведението се поставя в процеса на неговото създаване и в жестовете на публична интеракция, или „иконичен обрат“, при което произведенията на изкуството се създават и възприемат в условията на визуална комуникация спрямо всички останали образи на света.
              
Представата за „Отстранени системи“ предполага да се говори за „автопоетически обрат“.


Тази година форматът на кураторския проект Отстранени системи / Estranged Systems включва художниците:

Десислава Костадинова - живопис
Десислава Унгер – графика и рисунка
Елена Яневска – скулптура и фотография
Емил Бачийски - скулптура
Константин Костов - живопис
Петър Минчев - живопис
Симеон Симеонов - скултура
Филип Попов – графика


През 2013 година участници в кураторския проект на Национални есенни
изложби „Форсиране на избора / Forcing up the choice“ бяха млади художници:

Александър Петков (живопис), Дарина Пеева (графика), Димитър Генчев (живопис),
Елеонора Друмева (живопис), Зина Неделчева (графика и рисунка), Калия Калъчева
(живопис), Лора Пармакова (скулптура), Любомир Кръстев (графика), Нина Русева
(живопис), Стоян Дечев (скулптура)

"Форсиране на избора" - 2013 в "Диаскоп" тук

"Национални есенни изложби" 2012 тук


 

НАЦИОНАЛНИ ЕСЕННИ ИЗЛОЖБИ 2014

Национални есенни изложби 2014 (1 септември – 30 септември) е ежегоден национален фестивал за съвременно българско визуално изкуство, който се провежда в различни локации в Старинен Пловдив и дава старт на Есенен салон на изкуствата Пловдив 2014 г.

Започнали през 1967 г., изложбите в Стария Пловдив устояват във времето, утвърждават се като един от най-престижните художествени форуми в национален мащаб и са представителна платформа за българско изящно изкуство. Основна цел на събитието е чрез широко обществено и професионално фокусиране да инициира актуални и стойностни представи за визуално изкуство, да представя най-доброто от съвременните тенденции в живописта, графиката и скулптурата, като при това отделните изложби остават самостоятелни и в същото време са подчинени на цялостна концепция.

Всяка година кураторският проект на Национални есенни изложби в Пловдив представя тенденциите в съвременното българско изкуство, като работи върху конкретна тема.

 

ОРГАНИЗАТОРИ

Организатори на „Отстранени системи/ Estranged systems”, Национални есенни изложби - Пловдив 2014 са Oбщина Пловдив, Общински институт Старинен Пловдив и фондация „Култура и съвременност”.

Програмата е част от културния календар на Пловдив, кандидат за Европейска столица на културата 2019

 


 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Галина Лардева (1972) e изкуствовед (Национална художествена академия).

От 1995 г. до 2002 г. е уредник в Градска художествена галерия – Пловдив. Прави докторска дисертация в Институт за изкуствознание (БАН) на тема „Неконвенционалните форми в българското изобразително изкуство от средата на 80-те до средата на 90-те години на ХХ век” (2003-2007).

От 2002 г. преподава история и теория на изкуството в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, доцент от 2010 г., тема на хабилитационния текст „Концепции за образа. Въведение в науките за образа”. Изследователски престой в Свободен унивеситет, Берлин (DAAD стипендия, 2010-2011). Творчески престой в Cité Internationale des Arts Париж (2014)

Автор е на редица кураторски проекти, сред които „Форсиране на избора” -Национални есенни изложби, Пловдив 2013, „Концепции за образа” – Национални есенни изложби, Пловдив, 2008 (съвместно с Кр. Линков), “Поглед от дистанция” (в рамките на изложбата “10 х 5 х 3”, СБХ, София, 2006), “Визия/Звук”, Национални есенни изложби – Пловдив (2000), “Hold your breath”, съвместен българо-канадски проект на Център за съвременни изкуства - Пловдив и BLUNT Канада (2000), “Четири състояния”, Национална младежка изложба – София, СБХ (2000).

Избрани публикации:

“Изкуство на прехода. Проблемът неконвенционално изкуство в България”, изд. “Жанет 45”, Пловдив, 2009.
The Art of Transition. From the Dragon to the Chameleon, In: Visualisierungen des Umbruchs. Strategien und Semantiken von Bildern zum Ende der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa. Hrsg. von Ana Karaminova und Martin Jung. Frankfurt am M. u.a.: Peter-Lang-Verlag, 2012, S. 89-102.
Modern Bulgarian painting: contemporary rebuses, В: RES Art of world/ world art, №2, май, 2008, стр. 94-99.

Награди :

Награда Пловдив в областта на изобразителното изкуство за книгата “Изкуство на прехода. Проблемът неконвенционално изкуство в България” (2010)

Награда в раздел “Хуманитаристика” на Национален конкурс за дебютна книга “Южна пролет”, Хасково за книгата “Изкуство на прехода” (2009)

Награда за кураторски проект “Четири състояния”, Национална младежка изложба – София, СБХ (2000)
Основател на фондация „Култура и съвременност”

 


 

редактор: Христина Мирчева