Илия Пеев: "Черно море трябва да остане свободна територия!"

26.01.2022
image

Океанът свързва хората с Мир, Труд и Любов. Всенародна подкрепа за предложението на вицепрезидента Илияна Йотова: "Черно море трябва да остане свободна територия!" В последните 20-30 години наш роден политик и държавник не е предлагал и не е подкрепял публично предложението „Черно море да остане свободна територия“! От 2020 година насам стотици бяха публикациите „България и Черно море - зона на мира“, но политиците и държавниците нито чуха, нито видяха предложенията на учените. Повече от 30 години българският народ чакаше това предложение, затова с възхищение и признателност към вицепрезидента Илияна Йотова реших да напиша тази статия с надеждата, че нейният достоен личен пример ще бъде...

прочети повече...

Владимир Георгиевич Торский: "За книгата на Илия Пеев "На Океана с Любов, Вяра и Надежда"

08.08.2021
image

Книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” е за водещата роля на ключовите морски работници в световната икономика и социалния живот на планетата, книга за героизма на смелите мореплаватели и техните семейства. Автор на книгата е професор д.пс.н. Илия Пеев. Той е издал повече от 300 научни труда, половината от които са посветени на морето, моряците и техните семейства, морската психология, морското образование и възпитание, човешкия фактор в корабоплаването, безопасността и сигурността на корабоплаването, лидерството и екипната работа на море и др. Трудовете на автора са издадени в България и чужбина на български, английски и руски езици, във вид на монографии, учебници, методики и...

прочети повече...

Представяне на книгата "На Океана с любов, вяра и надежда" от професор д.пс.н. Илия Пеев

24.03.2022
image

05 април 2022 от 17.00 часа Руски културно-информационен център (РКЦИ) ул. Шипка № 34, III етаж, заседателна зала № 305 София ► Книгата е посветена на обявеното от ООН на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. - 2030 г.) и на моето моряшко семейство и на всички моряшки семейства по света. Към дадения момент тази книга се явява единственото научно изследване, посветено на Десетилетието на науките за Океана. В продължение на повече от 30 години капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев, горещ радетел на Морската идея и активен застъпник за Национална морска стратегия, развива специфична област в научното познание –...

прочети повече...

Илия Пеев: "Професорите емерити искат България да се съхрани и развива като държава на духа и зона на мира"

07.12.2021
image

Размисли след честването на 115-та годишнина от рождението на Българолюбеца академик Дмитрий Сергеевич Лихачов (28.11.1906 – 30.09.1999) „Външната, материалната държава България с нейните военни сили и държавна независимост е била създадена от Аспарух. Държавата на духа в основата си е била създадена от братята Кирил и Методий.” Академик Дмитрий Сергеевич Лихачов, Първи международен конгрес по българистика, София, НДК, 25 май 1981 г. Пленарен доклад „Предната отбранителна линия в българската държава на духа“. Държавният съвет на НРБ връчва на академик Дмитрий Лихачов международната награда „Евтимий Търновски“, БАН го удостоява със своя почетен знак. Пет години по-късно, през 1986 г....

прочети повече...

Капитан I ранг, професор, д.пс.н. Илия Пеев: КНИГА ПРЕДИКАТ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАРОДНАТА ДИПЛОМАЦИЯ

10.07.2021
image

Българската общественост подробно беше информирана за проведената на 25 и 26 юни 2021 г. в гр. София Международна конференция „Народната дипломация като фактор за развитие на диалога, разширяване на международните социално-икономически отношения, укрепване на сигурността и стабилизиране на мира на Земята“. Народната дипломация е феномен на съвременната международна политика, който играе огромна роля за развитието на националната и международната сигурност. Специфичният термин „народна демокрация” навлезе в речника на политолозите и специалистите по международните отношения сравнително отскоро, от няколко десетилетия, но народната дипломация присъства в международните отношения още от...

прочети повече...

Гражданите и кметството на Калофер с вълнение очакват дарение - скулптура на Христо Ботев от 1964 г. на академик Григорий Данилович Ястребенецкий от Санкт-Петербург

09.09.2022
image

Капитан I ранг о.р., професор, д.пс.н., инженер Илия Пеев На 1 септември 2022 г. се проведе работна среща с кмета на гр. Калофер господин Румен Василев Стоянов за обсъждане на конкретни практически действия за доставката на дарението от Санкт-Петербург в Калофер, мястото за поставяне на бюста на Христо Ботев, логистиката по доставянето, други организационни, протоколни и церемониални въпроси. Деловата срещата премина при изключително добра организация и ефективност, решаваща роля за което изиграха личните качества на кмета на гр. Калофер господин Румен Стоянов, благодарение на които той схвана идеята мигновено и я прегърна от сърце с твърдата решимист да я доведе до край. Господин Румен...

прочети повече...
1..15 от 3232