Александра Ивойлова: "Свири Вилхелм Кемпф. Музика, като вода, която ще изпълни облаците"

12.07.2021
Снимка 1

В рубриката на Александра Ивойлова "Пианистите"

 

Светлината

В интерпретациите на Вилхелм Кемпф „творбата прозира през булото на реда“ – тези думи на Новалис ме отпращат към други подобни мисли, в които парадоксите на противопоставянето определят същността на свободата по отношение на нейния антипод: „Само законите ни дават свободата“ – Брамс; „Свободата е триумф на дисциплината“ – Марсел Марсо; Формата е граматиката на свободата … Така произведението, като свободна изява на авторовия дух, се очертава от канона (реда) – и същевременно надмогва неговото „було“. Същите са основанията и на твърдението, че пианисти като Кемпф, Бакхаус или Корто свирят с изключително смирение пред автора – и едновременно с това с голяма индивидуалност и свобода. Е, не говорим ли отново за „триумф на дисциплината“? За дисциплината на смирението – тази висша форма на вяра и сила, на мъдрост и свобода!

При Кемпф всеки мотив говори чрез всички свои компоненти, той превръща изпълненията си в интимна изповед. „Музиката му е като еолова арфа, готова да откликне на всичко интересно, което носи вятърът“ – твърди друг именит пианист, Алфред Брендел (наистина музикантите са художници на словото!).

И ето, Соната „Апасионата“ от Бетовен (ІІ част), свири Вилхелм Кемпф. Истинска религиозна музика! Звучи така, сякаш е издигащият се до небесата човешки дух, носещ се бавно (без устрем) – като вода, която ще изпълни облаците. Толкова естествено! Тази музика е струящата вътре в човека светлина, а зримият ореол е само нейният отблясък.

 

Вилхелм Кемпф в Уикипедия

 

 

Александра Ивойлова в Диаскоп

Пианистите:

"Владимир Хоровиц - Концерт в залата на Московската консерватория"

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.