Кажимеж Пшерва-Тетмайер (1865 - 1940): Поезия

09.11.2021
Снимка 1

 

Превод от полски: Жоржета Чолакова

 

КРАЯТ НА ВЕКА

Проклятие?... Единствено дивакът може 
За всяка своя рана да проклина бога.
Ирония?... Нима с ирония убога
Да бъде сведен Той до делника нищожен?

Презрение... Глупакът бремето презира 
Затуй, че са безсилни неговите плèщи.
Немощ?... И като скорпион, в жарта заклещен, 
Човекът сам от свойто жило да умира?

Борба?... Но мравка, хвърлена на коловоза, 
Нима ще може тя да преобърне влака?
Да се откажеш?... И ще страдаш ли по-малко, 
Сведеш ли се на гилотината под ножа?

Бъдеще?... Но кой вижда края на всемира 
И звездни тайни, и угаснали комети?
Наслада?... От копнеж душата е обзета, 
Копнеж за радост в глъбините ù извира.

Остава ни какво? Познание, че вече 
Предишната ни вяра лишна е разбита? 
Човек краевековен, ти каква защита
Пред злото имаш?... Сви се, дума не изрече.

Поезия, т. 2, 1901

 

НЕ ВЯРВАМ В НИЩО

Не вярвам в нищо, нямам никакви стремежи 
И на дела, и на мечти се подигравам:
На блянове руша пиедестали прежни, 
Отломъците им обричам на забрава.

От мъка ги потъпквам аз със дива лудост, 
Подобно скулптора, зазидал Афродита,
И после, осъзнал той своя труд разблуден, 
С ридаещ смях потъпква мрамори разбити.

Едничка вяра вече само ми остана:
Че всичко има край, че волята е лишна –
Едничък порив води ме – натам, където

Потайно чезне всяка същност – към нирвана, 
Потъва в сънна немощ сред безкрайно нищо 
Безпаметно завинаги в небитието.

Поезия, т. 1, 1891

 

АЗ ПОМНЯ ДНИТЕ СВЕТЛИ, ЗЛАТНИ, ТИХИ,
В съня ми чуден днес долитат, 
Пределите на рая се откриха – 
На детството ми дните.

Това е, мисля, само сън химерен, 
Животът само сън е, в сън отлита – 
Наяве рая прежен ще намеря
На детството ми в дните...

Поезия, т. 2, 1901

 

СИМВОЛ

Нощта е в тихите води пустинни. 
През облаците в мрака непрогледен 
Блещука по вълните месец меден 
Сред звездни блясъци оловносини.

И вятър съска в гъсталак замрежен, 
Пълзи върху водата разлюляна
И сякаш влачи сънни океани 
Към скалната стена крайбрежна.

Сред мрака в глъбината безпокровна 
Люлее се под лунния проблясък 
Разпятието с мъките Христови.

Всемирна тишина – ни звук, ни плясък. 
И носи се в безкрая пуст, бездънен
Христос на кръста – разпнат и прескръбен...

Поезия, т. 3, 1900


--------------

*Запазваме заглавията така, както са в оригиналните издания, независимо че думата „поезия“ в съвременния полски език се изписва по друг начин – poezja.

 

 

 

Илюстрация: Влоджимеж Тетмайер към книгата на Кажимеж Тетмайер "Ангелът на смъртта"

 

Кажимеж Тетмайер в Диаскоп:

Кажимеж Пшерва-Тетмайер (1865 - 1940) – между аристократичния естетизъм и болката от живота

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.