Камелия Панайотова: "в такъв свят, където непрестанно нещо умира" - "Човекът, който си тръгва"

15.01.2022
Снимка 1

Поезията на Камелия е като че написана след моменти на спокойно съзерцание – човекът в нея е както наблюдател на живота, така и винаги искрено развълнуван от него. В нея са уловени и всекидневните открития, и дребните детайли, но и големите изводи, които тя понякога приема с изненада, а друг път – с несмутима мъдрост. Стихотворенията ù улавят и един естествен ритъм, който звучи непреднамерен като думите ù: те не изтъкват автора, те споделят с читателя. И това е прекрасно.

Наталия Иванова

 

----- 
Бяха ми казали преди време,
че птиците избират 
най-сигурното място, 
за да създадат гнездо. 

Още не разбирам
как решаваш кое е сигурно 
в такъв свят, където 
непрестанно нещо умира?

 

----- 
Long ago I was being told
that birds choose 
the safest place 
to make a nest. 

I still don't understand 
how you decide what's safe 
in a world where
something is constantly dying?

 

----- 
Поредният декемврийски следобед,
в който нищо няма да се случи.

Което предстои ще бъде само мисъл,
хрумване на невъзможността за действие;
жалък опит на живота да просъществува.

Ето, аз докосвам вазата,
дръжката на шкафа и почти
невидимата кукувичка на часовника,
и това е признак, че съм жива,
но повече 
свидетелство, че те не са.

 

----- 
December. Another afternoon 
where nothing actual will happen. 

What is to come 
will only be a thought; 
a grasp of the impossibility of action; 
a pathetic attempt of life to last. 

Here, I touch the vase, 
the cabinet handle 
and the almost invisible cuckoo clock, 
and it's a sign that I am alive, 
but more 
a testimony that they do not.

 

Стихотворенията са от книгата на Камелия Панайотова "Човекът, който си тръгва"
Изд. Арс, 2021
Редактор: Валентин Дишев
Дизайн: Анна Лазарова

 

Публикацията се осъществява със съдействието на автора и издателството.

Преводите на английски са на Камелия Панайотова.

 

 

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.