Съкровищата на Европа

28.12.2023
image

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Успение Богородично" СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Бурлаци на Волга" на Иля Репин и окованият герой "Свети Георги" от Мантеня: Воин-пешак и змееборец, победител над злите сатанински сили СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: Марко Пино да Сиена (1520 - 1587) и "Възкресение" СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Художникът Николай Ге и неговата прочута картина "Що е истина?"". Иисус Христос като революционер и апостол на бедните" СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Виторе Карпачо (ок.1455/65 – ок.1526) - Майсторът на раздвижените фигури" СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: Празникът на светлината и мистичната живопис на Ел Греко „ВЕЛИКИЯТ ТЪРНОВСКИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”: Подготвя се изложба и роман в картини с рисунките на...

прочети повече...

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Успение Богородично"

15.08.2023
image

Анализи на сюжети и символи от европейската съкровищница. Сюжетът „Успение Богородично” първоначално широко е бил представен в готическата скулптура през 13 век, особено на църковните порти в храмовете, посветени на св. Богородица и е важна тема в религиозното изкуство. Типичното във формата на ренесансовата живопис се състои от два или три елемента, поставени един над друг. Св. Богородица е разположена в средата на въздушното пространство, където стои или е седнала на трон, пренасян от ангели, някои свирещи на музикални инструменти. Нейните ръце са в молитвен жест или простряни над този, към когото е устремен погледът ù. Фигурата на св. Богородица е обрамчена от ангели, образуващи...

прочети повече...

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Бурлаци на Волга" на Иля Репин и окованият герой

02.08.2023
image

Бурлак (в мн. ч. бурлаци) е наемен работник в речния транспорт на Русия в периода от XVI до началото на XX век. Бурлаците, вървейки по брега, теглят срещу течението с помощта на въжета речен съд по някоя от големите руски реки Волга или Дон, прекарват го от едно пристанище до друго. Основният вид плавателен съд, теглен от бурлаците, е т. нар. расшива – речен платноход с товароподемност до 400 – 480 тона. Такъв кораб например теглят бурлаците на прочутата картина на Иля Репин „Бурлаки на Волге“. Бурлашкият труд е сезонен – през пролетта и през есента. За успешното общо изпълнение на задачата си бурлаците се обединяват в артели. Артел е сдружение на няколко лица, съединени чрез свой капитал и...

прочети повече...

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: Марко Пино да Сиена (1520 - 1587) и "Възкресение"

17.04.2023
image

Казват, че Микеланджело дал следното указание на художника Марко Пино да Сиена (1520-1587): „За предаване на движение и грация във фигурите няма по-подходяща форма от змиевидно извита пирамида със съотношения – едно, две и три между разстоянията на някои части от фигурата”. В това правило се съдържа цялата тайна на така наречения от художниците ефект "Furia". Огънят е най-активната стихия, а формата на пламъка повече от всичко друго изразява движението, тъй като неговият връх завършва с острие, стремящо се към своята форма отвъд въздуха. Разполагането на фигура в подобна форма може да се осъществи чрез два способа. При първия върхът на пирамидата е нагоре, където едното рамо е в ракурс и...

прочети повече...

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Виторе Карпачо (ок.1455/65 – ок.1526) - Майсторът на раздвижените фигури"

02.02.2023
image

Първа публикация: 02.02.2022 Виторе Карпачо - италиански живописец от епохата на Ранното Възраждане, Венецианска школа. Надживял някои от големите майстори, негови съвременници - Леонардо, Рафаел, Джорджоне. Талантът на Карпачо-разказвача му обезпечил видно място сред художниците хронисти. Карпачо, за живота на когото не е известно почти нищо (има само оскъдни документални сведения), е бил ученик на братя Белини. Като майстор на многофигурални повествователни композиции постоянно получавал във Венеция поръчки за рисуването на големи цикли. Архитектурните фонове от картините му заслужават особено внимание. Притежавайки богата архитектурна фантазия, Карпачо умеел да изобразява сградите точно...

прочети повече...

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: Празникът на светлината и мистичната живопис на Ел Греко

01.01.2023
image

Първоначално испанската живопис е била под византийско, а после под арабско и холандско влияние. Но за испанска живопис в същинския смисъл на думата може да се говори едва след 15 век, когато италианското влияние започва да измества холандското. Натуралистичната живопис в Испания се развила под влиянието на Тинторето и Караваджо. За посредник между Италия и Испания послужил един от най-великите испански художници – „чужденецът”, т.е. Ел Греко. Испанците прекръстили известния художник, роден на остров Крит, защото не могли да сричат гръцкото му име. Когато отишъл във Венеция, за да се учи при Тициан, той бил вече обикнал зеленикавите багри на византийската живопис, с които се изписвали...

прочети повече...
1..15 от 3232