Кажимеж Пшерва-Тетмайер (1865 - 1940): Поезия

12.11.2021
Снимка 1

 

Превод от полски: Жоржета Чолакова

 

ХРИСТОС И МАГДАЛЕНА
           
           (По картината на Еделфелт
        Христос и Магдалена)

Мъгли от паяжина синя 
Дървета сънени намятат, 
По сивата вода премина 
Дъга от слънчева позлата.

И беше цялата вселена
От скръб и слънце обладана, 
Щом пред Мария Магдалена 
Възкръсналият там застана.

Присви се с почит, страх, тревога, 
Скръбта недрата ù посече,
А Той отиваше при Бога
В безкрая сънен и далечен.

В лазурните мъгли лъчисти 
Той в слънчев ореол вървеше,
Тя коленичи в шепот: „Христе!...“
След Него с поглед безутешен.

Поезия, т. 2, 1901

 

СОНЕТ ОТ АНГЕЛА НА СМЪРТТА

Всичко свърши и завинаги отмина, 
никога, не, никога не ще се върне; 
всичко е затрупано във гроб бездънен 
и във вечността завинаги се срина...

На смъртта е дело тихо, страховито... 
Няма там утеха и любима няма?
Няма болка?!... Нищо!.. Глух е океанът, 
без следа погълнал кораби разбити...

Три сестри са, три сестри са родни – 
плахи, тихи, на Психея са подобни – 
Вяра и Надежда, и Любов това са…

Две от тях са мъртви, от печал унила 
е застанала Любов без глас, без сила 
като стълб от камък и от жал израсъл.

Поезия, т. 3., 1900


* * *

Смърт!
Със своите добри очи ме гледаш,
не си ни призрак страшен, нито сянка зла, 
а вярна спътница отвеки си била...

Със своите добри очи ме гледаш. 
Какво научих от живота?
Това, че имам теб.

Под напора на чувства и въображение 
жадувах да градя Живот, безумец клет, 
а бях създаден аз единствено за теб...

Това бе моето предопределение...
Вървях аз сам и ще си ида като привидение...

Със своите добри очи във мен се взираш 
и знаеш ти, че тялото духа възпира,
че пришълец е той и е във всяка фибра, 
отронен атом сред въртопа необхватен, 
изгубена частица от Първоначалата, 
еднакво чужда и на атома, и на всемира...

Из цикъла Смърт


EVVIVA LʼARTE!*

Evviva lʼarte! Смърт човека чака – 
гладът се вкопчва в гърлото и души, 
презрян, безправен парий е беднякът – 
ще пукне той, ще пукне като куче, 
животът му е проиграна карта:
evviva lʼarte!

Evviva lʼarte! Нека гуши пълнят 
филùстерите! Ние сме артисти – 
какво че хлябът ни е сух, прокълнат, 
че гинем като есенните листи, 
какво, че в нас е губещата карта: 
evviva lʼarte!

Evviva lʼarte! Горди Бог роди ни –
царе без царство, ала озарени
от слава сме, дори от глад да гинем, 
летим като орли с криле ранени 
сред слава – печелившата ни карта: 
evviva lʼarte!

Evviva lʼarte! И пламтят в гърдите 
от Бог запалени във нас пожари:
и отвисоко гледаме тълпите, 
корона не заменяме за лаври, 
макар животът да е празна карта:
evviva lʼarte!

Поезия, т. 2, 1894


--------------

Запазваме заглавията така, както са в оригиналните издания, независимо че думата „поезия“ в съвременния полски език се изписва по друг начин – poezja.

*Eviva l’arte! (итал.) – Да живее изкуството! – Б. пр.

 

 

 

Илюстрация: Влоджимеж Тетмайер, Alegoria Umarłej Polski 1909, Fragment polichromii. Kalisz, Kościół św. Mikołaja.

 

Кажимеж Тетмайер в Диаскоп:

Кажимеж Пшерва-Тетмайер (1865 - 1940) – между аристократичния естетизъм и болката от живота

Кажимеж Пшерва-Тетмайер (1865 - 1940: Поезия

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.